Από τη δεκαετία τού 1990, οι κάποτε επισφαλείς αγορές στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Ανατολική Ευρώπη έχουν γίνει καλύτερες επενδύσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο ή την χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ.

Ο Νiall Fergusοn, καθηγητής Ιστορίας στο πανεπιστήμιο Ηarνard και στη Lοndοn Schοοl οf Εcοnοmics εξηγεί, ότι αυτό οφείλεται στην άνοδο τής «Κιμερικής» - τού οικονομικού γάμου τής Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αλλά έχει νόημα γιά τους φτωχούς κινέζους αποταμιευτές να δανείζουν στους πλούσιους σπάταλους αμερικανούς;