expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

nasdaq

Search in navarinoinvestment

auto slider

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Στην Πύλο το φάιναλ φορ των Γυναικών στο Βόλεϊ

Η Πύλος θα φιλοξενήσει το φάιναλ-4 στο Κύπελλο Ελλάδας των Γυναικών, που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 29-30 Μαρτίου.
Η κλήρωση που θα αναδείξει τα ζευγάρια των ημιτελικών, σε Άνδρες και Γυναίκες, θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη (5 Μαρτίου) στα γραφεία της Ομοσπονδίας, μετά τη σύσκεψη για τον καθορισμό των λεπτομερειών στις δύο διοργανώσεις, που έχουν χαρακτηριστεί ως «ειδικής διαχείρισης».

Επιχειρηματική αποστολή στο Krasnodar της Νότιας Ρωσίας

Logo_epielhthrioy                         
                                                                                                                                                                                                                                 sev_gr_low                                                                                 
    ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
              ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επιχειρηματική αποστολή στο Krasnodar της Νότιας Ρωσίας συνδιοργανώνουν για πρώτη φορά το Ελληνορωσικό Εμπορικό

GIALOVA -KYPARISSIA...CHECK ROUTE AND ROAD


Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Κορυφάσιο Μεσσηνία: Ο αρχαιότερος Θολωτός τάφος της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Κορυφάσιο (πρώην Οσμάναγα), Θέση Χαρατσάρι

 Στην τοποθεσία Χαρατσάρι, περίπου σε απόσταση 14 χλμ. Ν-ΝΔ του χωρίου Κορυφάσιον (πρώην Οσμάναγα) της επαρχίας Πυλίας, ανεσκάφη από τον Κ. Κουρουνιώτη, πρώιμος θολωτός τάφος, ενώ γίνεται αναφορά σε άλλους δύο πιθανούς όμοιους τάφους, οι οποίοι όμως δεν έχουν εντοπισθεί.
 Η σημασία του έγκειται στο ότι είναι ο παλαιότερος της Ηπειρωτικής Ελλάδος και συμφώνως, μάλιστα, με τον καθηγητή Κορρέ, «την εποχή, κατά την οποίαν στις πολύχρυσες Μυκήνες εχρησιμοποιούντο οι απλοί λακκοειδείς τάφοι και για βασιλικές ταφές, στην Μεσσηνία είχε εφαρμοσθεί ο τύπος του θολωτού τάφου.


 Ο τάφος αυτός ήταν κτισμένος με μικρούς ακατέργαστους πλακωτούς λίθους. Ο δρόμος του δεν ήταν κτιστός ή τουλάχιστον δεν κατέστη δυνατόν να διακριθεί η ύπαρξή του από τον πρώτο ανασκαφέα. Η διάμετρός του ήταν περ. 6 μ. και το ύψος ήταν, περίπου, όμοιο. Η είσοδος προς ΒΑ έχει μήκος 1.50 μ. περίπου, πλάτος 1.95, και ύψος 2.75 μ. και καλύπτεται από τρία ανώφλια μεγάλων διαστάσεων, τα οποία είναι επίσης ακατέργαστα. Η είσοδος ανευρέθη φραγμένη, σε όλο της το άνοιγμα από μικρούς κτιστούς λίθους.

Ο Θολωτός τάφος του Κορυφασίου (Οσμάν- Αγά), ο αρχαιότερος της Ηπειρωτικής Ελλάδας

«Το έδαφος των ταφών ευρεθέν σχεδόν ανέπαφον εσημειούτο δια λεπτού στρώματος εξ υπολειμμάτων πυράς καλύπτοντος όλην σχεδόν την επιφάνειαν, παραδόξως δε ευρίσκετο 1 περίπου μέτρον υψηλότερον του δαπέδου του τάφου». Από τους σκελετούς σώθηκαν μόνο σποραδικά τεμάχια οστών.
Όπως παρατήρησε, αρχικώς, ο Κορρές είναι τελείως αδύνατον να υπήρχε το στρώμα ταφών της μυκηναϊκής εποχής ένα μέτρο επάνω από το δάπεδο του τάφου.
Προφανώς, o Κουρουνιώτης αναφέρεται στο ανώτερο στρώμα της επιχώσεως του τάφου, το οποίο δημιουργήθηκε κατά την μεταγενέστερη χρήση του τάφου στους ιστορικούς χρόνους, όπως συμβαίνει και σε άλλους Μεσσηνιακούς τάφους. Βεβαίως ο Κουρουνιώτης δεν αναφέρει άλλο στρώμα ταφών στο αρχικό δάπεδο, πλησίον του θεμελίου της θόλου και επί πλέον, δεν αναφέρει το στρώμα και τα σημεία του δαπέδου, στα οποία ανευρέθησαν τα ΜΕ- ΥΕ Ι αγγεία.
 Ο Κορρές, λοιπόν, θεωρεί ότι πρέπει να υπήρχε δεύτερο κατώτερο επίπεδο (στρώμα), στο ύψος του θεμελίου της θόλου και σε αυτό το κατώτερο επίπεδο ανήκουν τα αγγεία της ΜΕ-ΥΕ Ι εποχής. Σταδιακά, ο καθηγητής Κορρές κατέληξε στα αναγκαία, για την διευκρίνιση των στρωμάτων, συμπεράσματα. Συγκεκριμένως, θεωρεί ότι δεν είναι ορθή η στρωματογραφία του Κων. Κουρουνιώτη και εκφράζει την άποψη ότι οι αρχικές ταφές της ΜΕ και ΜΕ/ΥΕ Ι ευρίσκοντο επί αρχικού δαπέδου, άλλες εις ύψος 1 μ. με ΥΕ ΙΙ ή και ΥΕ ΙΙΙ κτερίσματα και μετά τα των ιστορικών χρόνων.
 Μερικός καθαρισμός του τάφου πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Κορρέ, ο οποίος παρατήρησε ότι δεν αποκλείεται το σωζόμενον ανώτερον τμήμα της θόλου να ανάγεται εις περίοδον ανακατασκευής και επαναχρησιμοποίησης του τάφου, λόγω πιθανής συμπτώσεως της αρχικής θόλου. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί, ως παρετήρησε, η διαφορά υγρασίας και η διαφορά στην τείχιση, η οποία παρατηρείται σε ύψος τουλάχιστον 2.50 μ. από του μη ορατού δαπέδου του ταφικού θαλάμου.
 Επί τη βάσει της ανευρεθείσης κεραμεικής, η ανέγερση του τάφου χρονολογείται πριν από την πλήρη εμφάνιση της ΥΕ Ι εποχής στην Μεσσηνία, στα τέλη της ΜΕ, -1800 έως -1600, και πρέπει το ταφικό μνημείο να έμεινε σε χρήση και μετά την ΥΕ Ι, -1500 εάν κρίνομε από το επάνω τμήμα Μυκηναϊκού πιθαμφορέα, ο οποίος φαίνεται να ανήκει στην τελευταία ή σε μία από τις τελευταίες ταφές.

Θολωτός τάφος Κορυφασίου (Οσμάναγα): Αριστερά- πόδι από αβαθές πιάτο,
Μέσον και δεξιά: Τμήματα αμφορέων

 Ο τάφος ήταν συλημένος και περιείχε ελάχιστα κτερίσματα, εκτός των κεραμεικών οστράκων. Από τον ανασκαφέα αναφέρονται, επίσης, μικρά θραύσματα αργυρών αγγείων και μεγάλη γραπτή πυξίδα από Αιγυπτιακή πορσελάνη, αλλά καθώς δεν υπάρχουν πλέον, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζομε κατά πόσον τα ανωτέρω ευρήματα αποτελούσαν Μινωικές εισαγωγές ή όχι.  Πάντως, η ύπαρξη της πυξίδος αποδεικνύει την ανάπτυξη αμέσων ή εμμέσων εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδος και της Αιγύπτου. 

 Η κεραμεική από τον θολωτό αυτό τάφο περιλαμβάνει δύο ομάδες: μία τοπική Μεσσηνιακή, με αγγεία ύστερης ΜΕ εμφάνισης, -2200 έως -1600, και μία Μινωική, με αγγεία γνωστότατων ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ τύπων, -1700 έως -1500. Χαρακτηριστική είναι η απουσία από το υλικό τυπικών δειγμάτων του κλασσικού κεραμεικού ρυθμού της πρώτης μυκηναϊκής φάσεως.


Θολωτός τάφος Κορυφασίου:
Πρόχους με πλατύ
επίπεδο χείλος
 Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώτος ανασκαφέας του τάφου, Κ. Κουρουνιώτης, δεν επισημαίνει μινωικές επιδράσεις στην κεραμεική του τάφου. Απλώς, αναγνωρίζει την αρχαιότητα των σχημάτων της κεραμεικής, και αναφέρει ότι ανευρέθησαν «δύο μεγάλοι αμφορείς ολίγον ασυνήθων σχημάτων με γραμμικάς διακοσμήσεις, μία πρόχους μεγάλη γνωστού παλαιομυκηναϊκού σχήματος, και μία κύλιξ, επίσης ολίγου παραδόξου μορφής ως προς την λαβήν τουλάχιστον. Ο πηλός και ο τρόπος της κατασκευής ενθυμίζουσιν τα μυκηναϊκά αγγεία του Θέρμου». Προφανώς, η πρόχους, την οποία αναφέρει ως παλαιομυκηναϊκό σχήμα, είναι η πρόχους με πλατύ επίπεδο χείλος, η οποία στην πραγματικότητα είναι όχι απλώς Μινωικό σχήμα, αλλά πιθανόν και εισηγμένη από την Μινωική Κρήτη.
 Αλλά και ο C.W. Blegen, ο οποίος εδημοσίευσε την κεραμεική του τάφου το 1954, συμφωνεί σε γενικές γραμμές με τον Κουρουνιώτη και διαχωρίζει την ανευρεθείσα κεραμεική σε δύο διακριτές ομάδες: την χειροποίητη αμαυρόχρωμη της ΜΕ εποχής (αγγεία, υπ’ αριθμ. 1-5 της δημοσιεύσεως) και την τροχήλατη, η οποία χρονολογείται στο τέλος της ΜΕ εποχής ή τις αρχές της ΥΕ Ι, ενώ για την πρόχου με το πλατύ επίπεδο χείλος αναφέρει χαρακτηριστικώς ότι πρόκειται για γνήσιο μυκηναϊκό προϊόν. Σε κανένα σημείο της μελέτης του δεν γίνεται αναφορά σε μινωικής προέλευσης ή έστω έμπνευσης αγγεία και φαίνεται να είναι πεπεισμένος ότι πρόκειται για κεραμεική, η οποία αντικατοπτρίζει τοπική καθαρώς εξέλιξη.
 Πρώτος ο Hood ανεγνώρισε τη σχέση ωρισμένων αγγείων του τάφου αυτού με την μινωική Κρήτη, προσπαθώντας να συνδέσει τον τύπο του θολωτού τάφου της ηπειρωτικής Ελλάδος με προγενέστερα ταφικά μνημεία της Κρήτης. Θεωρεί λοιπόν ότι κυρίως η πρόχους με πλατύ επίπεδο χείλος  και το θραύσμα αμφορέως με ελλειψοειδές στόμιο αποτελούν τύπους κοινούς στην Κρήτη, αλλά σπάνιους στην ηπειρωτική Ελλάδα.
 Τέλος και ο Γ. Λώλος αναγνωρίζει την σχέση ωρισμένων από τα αγγεία του τάφου με την Κρήτη και ταυτοχρόνως επισημαίνει την σπουδαιότητα της σχέσης αυτής καθώς δύναται να συνδεθεί με το πρόβλημα της καταγωγής του ηπειρωτικού θολωτού τάφου.

Αντωνίου Μαρία: "Οι σχέσεις της ΝΔ Πελοποννήσου με την Μινωϊκή Κρήτη

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Η μάχη της Σφακτηρίας (425 π.Χ)

Χάλκινη Σπαρτιατική ασπίδα 425 πΧ_τρόπαιο των Αθηναίων μετά την νίκη στην Σφακτηρία_Αθήνα Στοά Αττάλου
Χάλκινη Σπαρτιατική ασπίδα 425 πΧ_τρόπαιο των Αθηναίων μετά την νίκη στην Σφακτηρία_Αθήνα Στοά Αττάλου
Η μάχη της Σφακτηρίας (425 π.Χ.) αποτελεί το δεύτερο στάδιο της μάχης που τελείωσε με την παράδοση μιας δύναμης Σπαρτιατών οπλιτών (Πελοποννησιακός πόλεμος).

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Natura2000 and NavarinoΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000
 Το Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο Natura 2000 είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την Κοινότητα και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη διατήρησή των πιο πολύτιµων και των πλέον απειλούµενων ειδών και ενδιαιτηµάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο. 

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

Σωστικές ανασκαφές στην Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 2007-2011 (Μέρος β)

Εικ. 1. Ταφικός πίθος από την Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού, Εποχή του Σιδήρου.

Εποχή του Σιδήρου (11ος-8ος αι. π.Χ.)
Σημαντικά υπήρξαν τα ευρήματα της Εποχής του Σιδήρου (Πρωτογεωμετρικής και Γεωμετρικής Περιόδου), τα οποία εντοπίστηκαν κυρίως στην περιοχή των διαδρομών 13, 15 και 16 του γηπέδου γκολφ των εγκαταστάσεων του Costa Navarino, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή και χωρίς διακοπή κατοίκηση του χώρου κατά την αρχαιότητα.

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Μελέτη διαχείρισης και ανάδειξης του πολιτισμικού τοπίου του όρμου του Ναβαρίνου

Εικ. 1. Η περιοχή του Όρμου του Ναβαρίνου στο Νομό Μεσσηνίας. Πηγή: Google Earth (6.1.2012) και ιδία επεξεργασία.

Ανάδειξη και διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς 

Σε μια εποχή ραγδαίων χωρικών αλλαγών, η αναγκαιότητα βαθύτερης κατανόησης του πολυδιάστατου χαρακτήρα του σύγχρονου τοπίου και συστηματικότερης δράσης για την προστασία και ανάδειξη της φυσιογνωμίας του, σε συνδυασμό με την προ τριετίας κύρωση από το ελληνικό κράτος της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Τοπίο (European Landscape Convention), διαμορφώνουν την απαίτηση μιας πιο ολοκληρωμένης διαχειριστικής αντιμετώπισής του. Η περιοχή του όρμου του Ναβαρίνου στην Πύλο Μεσσηνίας

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ


ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΣΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ГРЕКО-РОССИЙСКАЯ
ТОРГОВАЯ   ПАЛАТА


                                                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας πραγματοποίησε την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
 Η ιδιαίτερα επιτυχής εκδήλωση πλαισιώθηκε από σημαντικούς παράγοντες της οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας καθώς
και του πολιτικού κόσμου.

Μεταξύ των επίσημων καλεσμένων παρευρέθηκαν ο Υπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότηταςκ. Κωστής Χατζηδάκης,
ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος / Υφυπουργός
κ. Σίμος Κεδίκογλου και ο Επιτετραμμένος της Ρωσικής Πρεσβείας κ. Εugeniy Yurkov.

Ο Πρόεδρος του Ελληνορωσικού Eμπορικού Επιμελητηρίου κ. Χρήστος Δήμας, σε σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες
και τις δραστηριότητες του Επιμελητήριου, για την τόνωση και ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
Ειδική μνεία έκανε ωστόσο  στο ευρύτατο δίκτυο συνεργασιών που έχει αναπτύξει το Επιμελητήριο τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρωσία
καθώς και στο Πρωτόκολλο της 8ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνολογικής και Επιστημονικής Συνεργασίας
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας , όπου τονίζεται ο σημαίνοντας ρόλος που διαδραματίζει το  Ελληνορωσικό
Εμπορικό Επιμελητήριο στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Οι τρεις πολιτικοί, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, σημείωσαν ότι η παρουσία τους στην εκδήλωση  του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
αποτελεί αναγνώριση των δράσεων του Επιμελητηρίου και αναφέρθηκαν στη βαρύτητα που προσδίδει η Ελληνική Κυβέρνηση στις Ελληνορωσικές
σχέσεις. Συμφώνησαν, δε, πως το 2014 αποτελεί μια χρονιά στην οποία δύναται να σημειωθεί σημαντική ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών
σχέσεων Ελλάδας – Ρωσίας, ενώ η Προεδρία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ε.Ε. θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίλυση ζητημάτων Ε.Ε. – Ρωσίας.

Ο Επιτετραμμένος της Ρωσικής Πρεσβείας κ. Εugeniy Yurkov εξέφρασε την στήριξη που προσδίδει η Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο
Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ενώ  δήλωσε την αισιοδοξία του στην περαιτέρω τόνωση των σχέσεων των δυο χωρών.

Ο Πρόεδρος του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ευχαρίστησε τον χορηγό του δώρου, Όμιλο Αldemar Hotels & Spa καθώς και τον θεσμικό
συνεργάτη της χρονιάς την Εθνική Τράπεζα. 
25ης Μαρτίου 71– Ν. Ψυχικό 154 51

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥSPA AWARDS 2014

http://www.luxuryhotelawards.com

spa awards 2014

Vote now our Anazoe spa

''Πεντάστερη'' επενδύση από Libra Group

Νέες ''πεντάστερες'' επενδύσεις από Libra Group και Costa Navarino  στη Μεσσηνία
Της Στεφανίας Σούκη
Μετά την Costa Navarino που προχωρά σταδιακά στην επόμενη φάση του επενδυτικού της πλάνου με τη δημιουργία νέας μονάδας και πολυτελών κατοικιών, μια ακόμη ''πεντάστερη'' επένδυση δρομολογείται στην περιοχή της Μεσσηνίας με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2017.
Η Grace Hotels, του Libra Group, του γνωστού διεθνούς επιχειρηματικού ομίλου που ανήκει στην εφοπλιστική οικογένεια Λογοθέτη, προτίθεται να αναπτύξει μία νέα ξενοδοχειακή μονάδας στην Καλαμάτα, που θα περιλαμβάνει και βίλλες προς πώληση. Το ξενοδοχείο Grace Kalamata, θα βρίσκεται λίγο έξω από την ιστορική πόλη της Καλαμάτας και θα διαθέτει 125 πολυτελή δωμάτια και σουίτες, καθώς και 40 μοναδικού σχεδιασμού βίλες, τριών, τεσσάρων ή πέντε υπνοδωματίων.
Το ξενοδοχείο θα διαθέτει εστιατόρια, δύο μπαρ, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις SPA και θεραπείες ομορφιάς, αναζωογόνησης και ευεξίας, συνεδριακούς χώρους καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για τους μικρούς επισκέπτες, αλλά και για τα θαλάσσια σπορ.
Το Grace Kalamata, θα βρίσκεται περίπου 20 χλμ. δυτικά της Καλαμάτας, στην περιοχή της Βελίκας, στην άκρη μιας αμμώδους παραλίας 300 μέτρων. Το σημείο επελέγη δεδομένου ότι η ευρύτερη περιοχή, προσφέρει πολλαπλές επιλογές για τους επισκέπτες (την παραθαλάσσια πόλη της Πύλου και το παλάτι του Νέστορα, που αποτελεί ένα από τα καλύτερα σωζόμενα δείγματα Μυκηναϊκού ανακτόρου, έως και το γνωστό για τις ιαματικές πηγές Λουτράκι). Οι ιστορικές πόλεις του Ναυπλίου και της Μονεμβασιάς είναι επίσης σε κοντινή απόσταση, ενώ οι παραλίες της περιοχής, θα είναι εύκολα προσβάσιμες και σε κοντινή απόσταση από το Grace Kalamata.
Το Grace Kalamata θα απέχει περίπου 2½ ώρες από την Αθήνα και 13 χιλιόμετρα από το διεθνές αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Θα είναι το τέταρτο ξενοδοχείο, που εντάσσεται στην ομάδα των ξενοδοχείων Grace στην Ελλάδα, μετά τα βραβευμένα διεθνώς Grace Mykonos και Grace Santorini καθώς και του Grace Kea που βρίσκεται υπό κατασκευή.
Τα Grace Hotels μαζί με τα  Aria Hotels και τα US Hotels είναι το ''τρίπτυχο'' στον πολλά υποσχόμενο κλάδο του τουρισμού για το Libra Group. Ο όμιλος συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις επενδύσεις εντός και εκτός Ελλάδας, δηλώνοντας αυτή την στιγμή''παρών'' σε Αμερική, Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Ασία: Για την αλυσίδα των Grace Hotels, πρόσφατα πραγματοποιήθηκε το επίσημο άνοιγμα του Grace Cafayate στην Αργεντινή και μέσα στο 2014 θα λειτουργήσουν  και το GraceSt. Moritz και το Grace Marrakech, ενώ στην έτερη αλυσίδα του ομίλου, τα Aria Hotels, μέσα στο Δεκέμβριο άνοιξε ανανεωμένο τις πύλες του το Elatos Resort & Health Spa, το οποίο εντάχθηκε, πιο πρόσφατα, από το καλοκαίρι του 2013, στο δυναμικό του ομίλου.
Οσον αφορά το σχεδιασμό για το νέο έτος, από τα πλέον φιλόδοξα projects αυτή την στιγμή του ομίλου Libra  είναι η ενίσχυση της παρουσίας των Grace Hotels εντός και εκτός Ελλάδας. Ο όμιλος ενέταξε στο δυναμικό του ήδη από τον Οκτώβριο του 2013  το ξενοδοχείο  La Margna στο Σαίν Μόριτζ, το οποίο θα λειτουργήσει ως La Margna με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και χωρίς κάποια αλλαγή για όλη τη χειμερινή περίοδο  2013/2014 και στη συνέχεια θα ενταχθεί σε ευρύ πρόγραμμα αναβάθμισης. Για την Ελλάδα, όπου ο όμιλος έχει παρουσία ήδη από το 2007, το επόμενο, άμεσο βήμα για την αλυσίδα των Grace Hotels αφορά το Grace Kea. Όταν θα λειτουργήσει, το ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει περίπου 30 δωμάτια όλα με δική τους ιδιωτική πισίνα, εστιατόρια, SPA και Fitness Center, με στόχο για τον όμιλο να ξεκινήσει τις εργασίες μέσα στο 2014.

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑΛΟΒΑΣ

Σύμβαση Κατασκευής Έργου για την Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην παραλιακή ζώνη της Γιάλοβας

Σήμερα Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου του 2014, υπογράφτηκε η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Γιάλοβας-Ανατολικό τμήμα» μεταξύ του Δήμου Πύλου-Νέστορος και της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε_ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ».

Εκτενέστερα, οι υπογράφοντες της σχετικής σύμβασης ήταν ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Δημήτρης Καφαντάρης ως εκπρόσωπος του Δήμου και ο κ. Χριστοδουλάκης Παναγιώτης ως εκπρόσωπος της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε_ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ».

Η πράξη αυτή χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013», με προϋπολογισμό μελέτης 342.000,00€ ενώ η προθεσμία περάτωσης κατασκευής του ορίζεται σε 6 μήνες με ημερομηνία τελειοποίησης τις 13 Αυγούστου του 2014.

Η περιοχή επέμβασης για το συγκεκριμένο έργο είναι οι παραλιακοί δρόμοι αριστερά του μόλου. Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει επέκταση των πεζοδρομίων και πλακόστρωση του κεντρικού δρόμου καθώς και διευκόλυνση της προσπέλασης των πεζών και των ΑΜΕΑ προς την παραλία.


Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο αποτελούσε απαίτηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της και που αναμένεται να δημιουργήσει μια αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση ολόκληρου του Δήμου Πύλου-Νέστορος. Η περιοχή της Γιάλοβας αποτελεί πλέον μια από τις σημαντικότερες βάσεις της περιοχής για τους επισκέπτες, εξυπηρετώντας τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την εστίαση και τη διαμονή.


Με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος Δημήτριος Καφαντάρης ανέφερε τα εξής: «Θεμελιώδης προτεραιότητα του Δήμου Πύλου-Νέστορος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και των επισκεπτών, καθώς και η εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την δημιουργία των υποδομών της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου. Με την υπογραφή της σύμβασης του έργου, για την ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων της παραλιακής ζώνης της Γιάλοβας, συνεχίζεται η προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου».  
πηγή:kpylos

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Money Masters-Ο έλεγχος του χρήματος απο τους Τραπεζίτες 2

NΗΛΕΑΣ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥΟ Νηλέας (δεξιά) και ο Πελίας αναγνωρίζουν την μητέρα τους Τυρώ_αναπαράσταση σε Ετρουσκικό καθρέπτη_πηγή maicar.com
Ο Νηλεύς είχε εγκαταλειφθεί ως βρέφος. Όταν αυτός και ο δίδυμος αδελφός του μεγάλωσαν, σκότωσαν την μητρυιά τους Σιδηρώ και αφού εξορίσθηκαν έφθασαν στην Μεσσηνία και ίδρυσαν την Πύλο.
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο Νηλεύς ήταν γιός του Ιπποκόωνα, ενώ άλλοι ότι ήταν γιός του Κριθέα, γιού του Αίολου, γιού του Έλληνα, γιού του Δευκαλίωνα ο οποίος επιβίωσε του κατακλυσμού. Υπάρχουν και ορισμένοι που αναφέρουν ότι πατέρας του Νηλέα ήταν ο Ποσειδών και μητέρα του η Τυρώ, κόρη του Σαλμονέα και της Αλκιδίκης. Ο Σαλμονέας ήταν γιός του Αιόλου και επομένως εφόσον ο Νηλέας ήταν γιός του Κριθέα, θα έπρεπε να είναι εξάδελφος της Τυρούς, η οποία ήταν μητέρα του. Η Αλκιδίκη η οποία ήταν μητέρα της Τυρούς ήταν κόρη του Αφίδα βασιλέα της Αρκαδίας, γιού του Άρκα, γιού του Δία και της Καλλιστούς.
Η Τυρώ ερωτεύθηκε τον ποτάμιο θεό Ενιπέα (ποταμός της Θεσσαλίας) και κάποια στιγμή ενώ μετέβαινε πήγαινε στον ποταμό για να εκφράσει τον έρωτά της, ο Ποσειδών πήρε την μορφή του Ενιπέα και ζευγάρωσε μαζί της. Καθώς λοιπόν η όλη πράξη ήταν κρυφή, εγκατέλειψε τα δίδυμα τέκνα της – τον Νηλέα και τον Πελία – όταν γεννήθηκαν, αλλά ένας ιπποκόμος βρήκε τα δύο βρέφη και τα περιέθαλψε.
Ιάσων & Πελίας_μουσείο Λούβρου
Ιάσων & Πελίας_μουσείο Λούβρου
Ο Νηλέας και ο Πελίας ανατράφηκαν από την Σιδηρώ, την θετή τους μητέρα, που αντιμετώπιζε την Τυρώ επιτιμητικά. Έτσι, όταν τα δίδυμα μεγάλωσαν, ανακάλυψαν την αλήθεια για τη μητέρα τους και επιτέθηκαν στην Σιδηρώ, η οποία κατέφυγε στο ιερό της Ήρας. Ωστόσο, αυτό αποδείχθηκε ανώφελο διότι ο Πελίας, χωρίς ίχνος σεβασμού, την σκότωσε στον βωμό, προκαλώντας την οργή της θεάς και τις προϋποθέσεις για την δική του καταστροφή. Ο βασιλέας Πελίας, που τον διαδέχτηκε ο Κριθέας στο θρόνο της Ιωλκού, έστειλε τον Ιάσονα να φέρει το χρυσόμαλλο δέρας, προκαλώντας την Αργοναυτική εκστρατεία όπου ο Ιάσων μετέβη στην Κολχίδα. Παρόλο που δεν ήταν στο αρχικό σχέδιο, ο Ιάσων απαγάγει την κόρη του βασιλέα την Μήδεια η οποία κατά την άφιξη στην Ιωλκό, έγινε η καταστροφή του Πελία.
Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ο Νηλεύς εξορίστηκε λόγω του θανάτου της Σιδηρούς, αλλά λέγεται ότι τον εξόρισε ο αδελφός του Πελίας για άγνωστους λόγους. Έτσι ο Νηλεύς ήρθε στη Μεσσηνία, και ίδρυσε την πόλη της Πύλου, όπου κυβέρνησε ως βασιλέας. Άλλοι ισχυρίζονται ότι η πόλη της Πύλου ιδρύθηκε από τον Πύλα, ο οποίος ουδέποτε αναγνωρίσθηκε καθότι επισκιάστηκε από τον Νηλέα ο οποίος με την δραστηριότητά του μετέτρεψε την Πύλο σε μια ακμάζουσα πόλη. Λέγεται επίσης ότι εκείνους τους χρόνους, ο Νηλέας και ο αδελφός του Πελίας συμμετείχαν από κοινού στους Ολυμπιακούς αγώνες.
Ο Νηλεύς παντρεύτηκε την Χλωρίδα, κόρη του βασιλιά Αμφίονα της Θήβας και μία από τις λίγες Νιοβίδες (οι επτά γιοί και επτά κόρες της Νιόβης) που γλύτωσαν από την οργή των παιδιών της Λητούς, τον Απόλλωνα και την Αρτέμιδα. Η κόρη του Νηλέα Πηρώ παντρεύτηκε τον Βία (αδελφό του Μελάμποδα) ο οποίος αργότερα έγινε βασιλιάς του Άργους. Δεδομένου ότι υπήρχαν πολλοί μνηστήρες, ο Νηλεύς σε αντάλλαγμα απαίτησε όπως ο Φύλακος του δώσει τα βόδια του Ιφικλή που είχε στην κατοχή του. Ο Φύλακος ήταν γιος του βασιλιά Δηιονέα της Φωκίδας, γιού του Αιόλου και πατέρας του Ιφικλέους.
Αναπαράσταση της Τυρούς_Σελινούντας
Αναπαράσταση της Τυρούς_Σελινούντας
Καθώς το κοπάδι ήταν στην Φυλάκη (Θεσσαλική πόλη δυτικά του Παγασητικού κόλπου) και το φύλασσε ένας φοβερός σκύλος που ουδείς μπορούσε να πλησιάσει, ο Βίας ζήτησε βοήθεια από τον αδελφό του, τον μάντη Μελάμποδα, ο οποίος υποσχέθηκε να τον βοηθήσει, προφητεύοντας ότι τα βόδια θα του ανήκαν αφού ο ίδιος έμενε στην φυλακή επί ένα έτος. Ο Μελάμποδας στη συνέχεια πήγε στην Φυλάκη και τα πάντα εξελίχθηκαν σύμφωνα με την προφητεία του. Ενώ αυτός ήταν φυλακισμένος σε ένα κελί, άκουσε τα σκουλήκια στην οροφή να ομιλούν μεταξύ τους και να συζητούν για το πόσο πολύ είχαν διαβρώσει το κτίριο. Έτσι ο Μελάμποδας ζήτησε να μεταφερθεί σε άλλο κελί και όταν αυτό έγινε, το προηγούμενο κελί κατέρρευσε. Έχοντας συνειδητοποιήσει ότι ο αιχμάλωτος του ήταν ένας εξαιρετικός προφήτης, ο Φύλακος τον απελευθέρωσε, ζητώντας να του πει τον τρόπο με τον οποίο ο γιός του Ιφικλής θα αποκτούσε παιδιά, υποσχόμενος τα βοοειδή ως ανταμοιβή. Ο Μελάμποδας τότε του εξήγησε τον τρόπο αποκαθιστώντας την γονιμότητα του Ιφικλή και παίρνοντας μαζί του το κοπάδι ως ανταμοιβή, για λογαριασμό του αδελφού του Βία.
Ο Ιφικλής, ο οποίος λέγεται ότι ήταν σε θέση να τρέξει πάνω στον καρπό του ασφοδέλου χωρίς να τον σπάσει, ήταν ο πατέρας του Πρωτεσίλαου, του πρώτου εκ των Αχαιών που αποβιβάσθηκε στην Τροία και του πρώτου που σκοτώθηκε. Τόσο ο Πρωτεσίλαος, όσο και ο άλλος γιος του Ιφικλή ο Ποδάρκης, ήσαν μεταξύ των μνηστήρων της ωραίας Ελένης και αργότερα έγιναν ηγέτες της Φυλάκης κατά της Τροίας.
Κατά μια εκδοχή ο Ηρακλής ήρθε στον Νηλέα στην Πύλο με σκοπό να εξαγνισθεί για τον φόνο του Ίφιτου, ο οποίος έδωσε στον Οδυσσέα το διάσημο τόξο. Ωστόσο, ο Νηλεύς αρνήθηκε, λόγω της φιλίας του με τον πατέρα του Ιφίτου τον Εύρυτο, πρίγκιπα της Οιχαλίας, που είχε λάβει το τόξο από τον Απόλλωνα. Άλλοι λένε, ότι ο Ηρακλής ήθελε εξαγνισμό για την δολοφονία της συζύγου του Μεγάρας. Σε κάθε περίπτωση, αργότερα, κατά τη διάρκεια εκστρατείας κατά της Πελοποννήσου, ο Ηρακλής εισέβαλε στην Μεσσηνία (μετά την κατάκτηση της Ηλείας και πριν επιτεθεί στην Λακεδαίμονα) αλλά ο Νηλεύς αρνήθηκε να τον εξαγνίσει. Τότε κατέλαβε την Πύλο και σκότωσε όλους τους γιούς του Νηλέα εκτός από τον Νέστορα, που είχε καταφύγει στα Γερήνια. Λέγεται επίσης ότι ο γιος του Νηλέα, ο Περικλύμενος διέφυγε τον θάνατο, μετατρέποντας τον εαυτό του σε αετό, μέσω του Ποσειδώνα.
Αργότερα οι Ηρακλειδείς προκειμένου να δικαιολογήσουν τα δικαιώματά τους για το βασίλειο της Μεσσηνίας ισχυρίστηκαν, ότι ο Ηρακλής μετά την κατάληψη της Πύλου, είχε αναθέσει το βασίλειο στον Νέστορα. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο Ηρακλής, κατά τη διάρκεια αυτών των μαχών σκότωσε τον Νηλέα και τραυμάτισε τον Άδη, που τάχθηκε με τους Πύλιους, όπως επίσης και με τους Λακεδαιμόνιους, στους οποίους ο Ηρακλής επιτέθηκε μετά την κατάκτηση της Πύλου.
Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο πόλεμος μεταξύ Μεσσηνιακής Πύλου και Ηλείας πραγματοποιήθηκε μετά την εισβολή του Ηρακλή και ότι οι στρατοί των Ηλείων και της Πύλου συγκρούστηκαν, ενόσω ο Νηλεύς ήταν ακόμα ζωντανός.
Ο Νηλέας, σύμφωνα με ορισμένους, σκοτώθηκε από τον Ηρακλή κατά την διάρκεια της εισβολή του τελευταίου στην Μεσσηνία. Άλλοι λένε ότι ο Νηλεύς πέθανε από νόσο στην Κόρινθο, και θάφτηκε κοντά τον Ισθμό σε μέρος που ουδέποτε έγινε γνωστό.

ΠΗΓΗ>ΧΕΙΛΩΝ

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΩΜΑΝΟΥ


Την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου του 2013 υπογράφηκε στην έδρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος, η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου «» του Δήμου Πύλου-Νέστορος, με συνολικό προϋπολογισμό τα 135.000,00 €.

Ανάδοχος του έργου είναι η Κοινοπραξία «ΤΣΙΠΑΣ Ν.-ΛΥΔΗΣ Ο.» με νόμιμο εκπρόσωπο της τον κ. Τσίπα Νικόλαο. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 8 μήνες.

Σχετικά με το έργο, πρόκειται να γίνει διαμόρφωση στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Ρωμανού με κατασκευή ενός υπερυψωμένου τμήματος . Στην πλατεία η πρόσβαση θα γίνεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων ραμπών. Επιπλέον θα κατασκευαστούν σιντριβάνι, ζαρντινιέρες, πέργκολες αλλά και θα τοποθετηθούν κατάλληλα φωτιστικά σώματα. Τέλος προβλέπεται κατασκευή πεζοδρομίων σε σημεία γύρω από την πλατεία όπου αυτό είναι δυνατό.

Το έργο αυτό στο σύνολό του κάνει την πλατεία πιο λειτουργική καθώς θα προσελκύσει τόσο τους δημότες όσο και τους επισκέπτες να απολαύσουν την φιλοξενία της περιοχής.


Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Δημήτριος Καφαντάρης δήλωσε: «Η Δημοτική Αρχή για άλλη μια φορά ενεργεί, ώστε να αναδειχθεί η φυσιογνωμία των οικισμών της, καταδεικνύοντας τη σημαντικότητά τους.»

Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014

FROM KALAMATA FLIGHT TO EUROPE

Αυξημένοι οι ευρωπαϊκοί προορισμοί από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας για το 2014 (ενδεικτικές τιμές)

Νέες πτήσεις προς διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν τη φετινή χρονιά από την Καλαμάτα. Το κρατικό αεροδρόμιο «Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» θα δέχεται ταξιδιώτες από πολλές χώρες της Ευρώπης, δίνοντας παράλληλα και στους κατοίκους της Καλαμάτας τη δυνατότητα να επισκεφθούν το εξωτερικό.
Οι αεροπορικές εταιρίες που έχουν συμφωνήσει για την ανταπόκρισή τους με τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα είναι πολλές και οι προορισμοί ποικίλοι. Όσο για τις τιμές, είναι αρκετά ελκυστικές, ιδιαίτερα για τους κοντινότερους προορισμούς. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες έναρξης των δρομολογίων για όλες τις αεροπορικές εταιρίες, ούτε οι ημέρες, ώρες και τιμές.
Παρακάτω παρουσιάζουμε έναν πίνακα με τους προορισμούς και κάποιες ενδεικτικές τιμές των πτήσεων (ανά δρομολόγιο), από στοιχεία που βρήκαμε στις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιριών. Πολλές από τις πτήσεις δεν είναι ακόμη επιβεβαιωμένες, ενώ οι τιμές ποικίλουν ανάλογα με την ημερομηνία (παρακάτω σημειώνονται οι χαμηλότερες που βρέθηκαν στις αναζητήσεις στο internet).

Οι αεροπορικές εταιρίες και οι νέοι προορισμοί για τους Καλαματιανούς, και όχι μόνο, κατοίκους είναι οι εξής:
Προορισμός Αεροπορική Εταιρία Ημερομηνία Έναρξης Χαμηλότερες Τιμές
Μιλάνο (Μπέργκαμο) Ryanair Ιούνιος από 26 ευρώ
Αμβούργο easyJet 23 Ιουνίου από 47 ευρώ
Ρώμη Blue Panorama

Πράγα Travel Services

Άμστερνταμ Transavia 21 Απριλίου από 155 ευρώ
Όσλο Scandinavian Airlines

Μάντσεστερ Condor Airlines  4 Μαΐου από 43 ευρώ
Γλασκώβη Condor Airlines

Φρανκφούρτη Condor Airlines 29 Μαΐου από 80 ευρώ
Στουτγκάρδη Condor Airlines 5 Ιουνίου από 80 ευρώ
Αμπού Ντάμπι * Aegean

Βηρυτός * Aegean  6 Ιουνίου
Μόναχο Aegean / Condor  23 Φεβρουαρίου / 27 Μαΐου από 96 ευρώ / από 80 ευρώ
Ντίσελντορφ Aegean / Condor  3 Μαρτίου / 27 Μαΐου από 96 ευρώ / από 80 ευρώ
Στοκχόλμη * Aegean  8 Μαρτίου
Παρίσι (Charles De Gaulle) Aegean  27 Μαΐου
Μόσχα (Domodedovo) Aegean  27 Μαΐου
Βιέννη Austrian Airlines / Niki Fly  25 Μαΐου / 6 Μαρτίου  από 150 ευρώ / από 87 ευρώ
Λονδίνο British Airways / EasyJet / Germania / Thomas Cook / Condor Airlines  - /22 Απριλίου / – /25 Μαΐου / -  - / από 52 ευρώ / – / από 43 ευρώ / -
Θεσσαλονίκη Astra Airlines

* Οι προορισμοί αυτοί παρουσιάζονται κατά την αναζήτηση των πτήσεων από Καλαμάτα, στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Logo_epielhthrioy.JPG
ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
               _____________________________________________________________
Ο Πρόεδρος

&

το Διοικητικό Συμβούλιο

του Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου σας προσκαλούν
να μας τιμήσετε με την παρουσία σας στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας,
η οποία θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου & ώρα 20.00

στο ξενοδοχείο


Κλεομένους 2, 106 75 Αθήνα (αίθουσα Φαίδρα)

Την πρόσκληση έχει αποδεχθεί και θα τιμήσει με την παρουσία του
ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Σίμος Κεδίκογλου
ενώ αναμένεται και η συμμετοχή του
                                       Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη
                          
                                         Παρακαλούμε για την έγκαιρη επιβεβαίωση της παρουσίας σας
στο e-mail: secretary@hrcc.gr / fax: 2106981127

                                                                                ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΩΡΟΥ
                                                                         logo_02 (2).tif                                                                     Σωστικές ανασκαφές στην Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού 2007-2011Εικ. 1. ΝΑ τμήμα της έκτασης της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού με τις διαδρομές γκολφ 15 και 16.


Προϊστορικός οικισμός και μυκηναϊκός θολωτός τάφος

Στο πλαίσιο των εργασιών για την ανέγερση της ξενοδοχειακής μονάδας Costa Navarino – Navarino Dunes με γήπεδο γκολφ δεκαοκτώ διαδρομών, το οποίο αναπτύσσεται σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, βορειοδυτικά του χωριού Ρωμανός, διεξήχθησαν από τις 20 Φεβρουαρίου του 2007 έως τις 31 Ιουλίου του 2010, σε διάφορα σημεία της τεράστιας έκτασης, συνεχόμενες σωστικές αρχαιολογικές ανασκαφές.
Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη της ΛΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και με δαπάνες της εταιρείας ΤΕΜΕΣ, ενώ υπεύθυνος των ανασκαφών ήταν ο υπογράφων ως επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας και του εργατοτεχνικού προσωπικού.
Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα ήταν συγκεντρωμένα κυρίως στα νότια και ανατολικά όρια της προβλεπόμενης περιοχής ανάπτυξης του έργου της Π.Ο.Τ.Α Ρωμανού.

Πρωτοελλαδικός οικισμός (ΠΕ Ι/ΙΙ και ΠΕ ΙΙ)

Ο εξαιρετικά εκτεταμένος πρωτοελλαδικός οικισμός βρίσκεται στο ύψωμα από το οποίο διέρχονται οι διαδρομές 15 και 16 του γηπέδου γκολφ (εικ. 1). Στα βόρεια επεκτείνεται έως τον ποταμό Σέλα, ενώ προς τα δυτικά φθάνει μέχρι το green της διαδρομής 15 του γκολφ. Τα ανατολικά και νότια όρια του οικισμού είναι απροσδιόριστα. Είναι πάντως βέβαιο ότι επεκτείνεται πέραν των ορίων της περίφραξης της Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού σε γειτονικά κτήματα (εικ. 2).
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα γνωστά ανασκαφικά δεδομένα ο πρωτοελλαδικός οικισμός καλύπτει μια έκταση τουλάχιστον 40 στρεμμάτων και μπορεί να θεωρηθεί ως ο μεγαλύτερος έως τώρα εξερευνημένος οικισμός της ΠΕ ΙΙ περιόδου στην Μεσσηνία.
Εντυπωσιακή είναι η οργάνωση του οικισμού, με τις ευρύχωρες κατοικίες, που έχουν ορθογώνια κάτοψη και προσανατολισμό από ΝΔ-ΒΑ. Διακρίνονται επίσης δρόμοι, πηγάδια με λίθινη επένδυση, εργαστήρια, αποθήκες, οικίες, καθώς και μία θέση, η οποία πολύ πιθανόν να συνδέεται με τελετές ή γιορτές στο πλαίσιο κάποιας λατρείας.
Ένα από τα πρώτα κτίρια του οικισμού της ΠΕ ΙΙ περιόδου, που αποκαλύφθηκε ήδη το 2007, υπήρξε ένα εργαστήριο για την επεξεργασία χαλκού, δηλαδή για την τήξη και τη μετέπειτα επεξεργασία του μέταλλου (εικ. 3). Παρόμοια εγκατάσταση της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, δηλαδή της 3ης χιλιετίας π.Χ., είναι απολύτως μοναδική για την Πελοπόννησο, ιδιαίτερα λόγω του σχεδιασμού του εργαστηρίου, που προοριζόταν εξ αρχής αποκλειστικά για τη χρήση αυτή. Από τις προσεκτικές παρατηρήσεις μας στον συγκεκριμένο χώρο διαπιστώθηκε η προνοητικότητα με την οποία κτίστηκε το εργαστήριο αυτό, προκειμένου να υπάρξει απόλυτη εκμετάλλευση των καιρικών συνθηκών και ιδιαίτερα της κατεύθυνσης του ανέμου, για την καλύτερη απόδοση της φωτιάς και την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών θερμοκρασίας στην επεξεργασία του χαλκού. Στο σημείο της τήξης του χαλκού βρέθηκαν, ανάμεσα στη στάχτη και στα κομμάτια από κάρβουνο, αρκετά τμήματα σκωρίας χαλκού καθώς και θραύσματα από πήλινες χοάνες με κολλημένα λείψανα σκωρίας χαλκού στις εσωτερικές πλευρές τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε πολλά σημεία του προϊστορικού οικισμού συλλέχθηκαν τμήματα σκωρίας χαλκού, τόσο επιφανειακά όσο και εντός των ανασκαφικών σκαμμάτων, κυρίως στο χώρο ΒΔ της διαδρομής 16 του γηπέδου γκολφ. Σε άλλο χώρο του εργαστηρίου χαλκού γινόταν και επεξεργασία οψιδιανού, όπως μαρτυρούν οι εκατοντάδες εργαλείων, θραυσμάτων και πυρήνων οψιδιανού, που βρέθηκαν εκεί.
Επισημαίνεται ότι ήταν τεράστιος ο αριθμός των εργαλείων και των αντικειμένων από οψιδιανό που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές σε όλη την έκταση του προϊστορικού οικισμού, γεγονός που μαρτυρά στενές εμπορικές επαφές και συναλλαγές των προϊστορικών κατοίκων με τις Κυκλάδες. Αντίθετα, λιγοστά υπήρξαν τα εργαλεία από πυριτόλιθο.
Λίγα μέτρα δυτικά του εργαστηρίου αποκαλύφθηκε ένα φρέαρ της ΠΕ ΙΙ περιόδου (εικ. 3), η μισή λίθινη επένδυση του οποίου είχε καταρρεύσει και είχε πέσει στο εσωτερικό του. Το εγκαταλελειμμένο πλέον φρέαρ χρησιμοποιήθηκε ως αποθέτης από τους προϊστορικούς κατοίκους (εικ. 4), αφού μέχρι βάθους περίπου 3,5 μ. ήταν γεμάτο με κεραμική της ΠΕ ΙΙ περιόδου και με άλλα αντικείμενα της εποχής, όπως εργαλεία από οψιδιανό, πυριτόλιθο, χαλκό και οστά ζώων (εικ. 5).
Πολλά αγγεία που βρέθηκαν στο φρέαρ ήταν ολόκληρα, μερικά μάλιστα άθιχτα, ενώ υπήρχε και κεραμική με γραπτή και εγχάρακτη διακόσμηση. Πρόκειται κυρίως για σαλτσιέρες, ασκούς, φιαλίδια με δακτυλιόσχημες βάσεις, πρόχους, αλλά και βαθιές φιάλες, πίθους και τηγάνια (εικ. 6). Ιδιαίτερα αξιόλογος ήταν ένας ασκός-θήλαστρο για το τάισμα βρέφους.
Το τεράστιο αυτό σύνολο ολόκληρων αγγείων της ΠΕ ΙΙ περιόδου, που βρέθηκε στο φρέαρ, είναι μοναδικό για τη Μεσσηνία.
Υπολογίζεται ότι μετά τη συντήρηση της συλλεγείσας από το φρέαρ κεραμικής, θα προκύψουν τουλάχιστον 200 ολόκληρα, ή σχεδόν ολόκληρα, πήλινα αγγεία. Παρόμοιος αριθμός ολόκληρων αγγείων αυτής της περιόδου βρέθηκε στην Πελοπόννησο μόνο ανάμεσα στο δημοσιευμένο υλικό από τον ΠΕ ΙΙ οικισμό της Λέρνας ΙΙΙ στην Αργολίδα.
Το εργαστήριο επεξεργασίας χαλκού και οψιδιανού καθώς και το φρέαρ καταχώθηκαν το 2008 σε βάθος 1 μ. από τη σημερινή επιφάνεια της διαδρομής 16 του γηπέδου γκολφ.
Νοτιότερα, αποκαλύφθηκε ένα πυκνά οικοδομημένο τμήμα του πρωτοελλαδικού οικισμού, που καταλαμβάνει 14 ανασκαφικά τετράγωνα 5×5 μ. (εικ. 7).
Στις δύο πλευρές ενός αρχαίου δρόμου, που είχε κατεύθυνση από δυτικά-βορειοδυτικά προς ανατολικά-νοτιοανατολικά, αναπτύσσεται μια σειρά ορθογώνιων κατοικιών με αυλές. Οι τοίχοι αυτών των οικιών είχαν γερά θεμέλια κατασκευασμένα από αργούς λίθους, το ύψος των οποίων έφθανε το 1 μ., ενώ η ανωδομή τους ήταν από πλίθρες.
Ένας άλλος δρόμος, με κατεύθυνση προς τα βορειοανατολικά θα πρέπει να διασταυρωνόταν με τον πρώτο. Το σημείο της διασταύρωσης των δύο δρόμων δεν έχει έλθει στο φως, δεδομένου ότι τα ασφυκτικά περιορισμένα χρονικά περιθώρια που είχαν τεθεί από πλευράς των ιδιοκτητών για την περαίωση της ανασκαφής δεν επέτρεψαν την επέκταση της αρχαιολογικής έρευνας.
Κατά την ανασκαφή αυτού του τμήματος του οικισμού, διαπιστώθηκαν τρεις με τέσσερις διαδοχικές φάσεις οικοδόμησης και κατοίκησης, γεγονός μοναδικό για τη Μεσσηνία, όπου σε καμία άλλη θέση δεν έχει αποκαλυφθεί μέχρι τώρα μια τόσο βαθιά και πλούσια σε κεραμική και άλλα ευρήματα στρωματογραφία της Πρωτοελλαδικής ΙΙ περιόδου.
Οι δεκάδες σπασμένων πήλινων αγγείων, κυρίως πρόχων μετρίου μεγέθους, που βρέθηκαν σε έναν από τους χώρους των κατοικιών φανερώνουν ότι επρόκειτο για αποθήκη ή κατάστημα ενός εμπόρου ή αγγειοπλάστη.
Η πρωτοελλαδική οικοδόμηση στη θέση αυτή επεκτείνεται με βεβαιότητα προς τα δυτικά σε μη ανεσκαμμένη περιοχή, όπου σε μερικά σημεία είναι ήδη ορατοί μερικοί λίθοι, που ανήκουν στη συνέχεια των αποκαλυφθέντων τοίχων. Είναι επίσης σαφές ότι οι τοίχοι συνεχίζονται προς τα νότια και ανατολικά και αν μας είχε δοθεί η δυνατότητα επέκτασης της ανασκαφής θα είχαμε αποκομίσει σημαντικότατες πληροφορίες σχετικά με το ολοκληρωμένο οικοδομικό σχέδιο αυτού του τμήματος του προϊστορικού οικισμού.
Η ανασκαφή στα 14 ανασκαφικά τετράγωνα διήρκεσε, με μακροχρόνιες διακοπές εξαιτίας άλλων απαιτήσεων της εταιρείας ΤΕΜΕΣ, από 15.10.2007 έως 07.05.2010.
Με απόφαση του ΥΠΠΟΤ, το 2011, αποφασίστηκε η κατάχωση και αυτού του τμήματος του ΠΕ ΙΙ οικισμού.
Ο δρόμος που προαναφέρθηκε επεκτείνεται προφανώς ανατολικά έως τη νοτιοανατολική γωνία της περιφραγμένης έκτασης της Π.Ο.Τ.Α, όπου εντοπίστηκαν τουλάχιστον δύο κτίρια της ΠΕ ΙΙ εποχής (εικ. 2). Σε ένα χώρο αυτών των κτιρίων, ο οποίος ερευνήθηκε ανασκαφικά, βρέθηκαν συγκεντρωμένα πολλά, πεσμένα, μεγάλα πιθάρια (εικ. 8), αλλά και μερικά μικρά αγγεία, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ένα μεγάλο τμήμα από τηγανόσχημο αγγείο του Mainland Type! Προφανώς ο χώρος αυτός ήταν αποθήκη, ίσως για ελαιόλαδο ή κρασί. Τα δύο κτίρια, τα οποία δεν έχουν ερευνηθεί ανασκαφικά, προφανώς συνεχίζονται ανατολικά στο διπλανό κτήμα.
Σε μια έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το 2011, διαπιστώθηκε το εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο ότι μερικοί πίθοι αυτού του χώρου της ΠΕ ΙΙ περιόδου περιείχαν μεγάλες ποσότητες απανθρακωμένων κουκουτσιών σταφυλιών (εικ. 9)!
Είναι προφανές ότι πρόκειται για τον αποθηκευτικό χώρο τροφίμων και αγροτικών προϊόντων μιας από τις κατοικίες, που ανήκουν στον εξαιρετικά εκτεταμένο οικισμό της ΠΕ ΙΙ περιόδου, ο οποίος καταλαμβάνει μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων του γηπέδου γκολφ του ξενοδοχειακού συγκροτήματος της Costa Navarino.
Στο νοτιότερο ορατό άκρο του πρωτοελλαδικού οικισμού παρατηρήθηκαν λείψανα τοίχων (πιθανότατα κτιρίου), που σχηματίζουν γωνία ή καμπύλη, ενώ κατά καιρούς έχουν συλλεγεί από αυτό το σημείο λεπίδες οψιδιανού και πρωτοελλαδικά όστρακα (εικ. 2).
Το δυτικότερο σημείο με ευρήματα της ΠΕ ΙΙ περιόδου εντοπίστηκε μετά από αφαίρεση ελαιόδεντρου, όπου η περιορισμένης έκτασης έρευνα φανέρωσε, αμέσως κάτω από τη σύγχρονη επιφάνεια, το τμήμα ενός ρηχού στρώματος ή λάκκου της ΠΕ ΙΙ εποχής.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εύρεση ενός τεράστιου λάκκου της ΠΕ ΙΙ εποχής, που εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή (εικ. 2), πλησίον ενός αναλημματικού τοίχου (ανατολικά του green της διαδρομής γκολφ 15). Ο λάκκος (εικ. 10), σχήματος ωοειδούς, με διαστάσεις 10×15 μ. και βάθος έως 1,2 μ. περιείχε πακτωμένες μέχρι επάνω χιλιάδες μικρές πέτρες, με δεκάδες χιλιάδες θραύσματα πήλινων αγγείων όλων των ειδών, μεταξύ άλλων και μερικών ολόκληρων, με εργαλεία από οψιδιανό, κομμάτια από κάρβουνο, πολλά οστά ζώων, και πάνω από εκατό κέρατα βοοειδών (ταύρων;). Τα κέρατα βοοειδών, τα οποία βρέθηκαν σχεδόν αποκλειστικά μόνο σε αυτόν το λάκκο, και το γεγονός ότι μερικά αγγεία είχαν εξαρχής διάτρητη βάση και μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για σπονδές, μας οδηγούν στη σκέψη ότι ο λάκκος ήταν συνδεδεμένος με τελετές, λατρείες ή εορτές των ανθρώπων του οικισμού.
Η ύπαρξη πληθώρας οικιστικών καταλοίπων της ΠΕ ΙΙ περιόδου στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου γκολφ είχε ως συνέπεια την αλλαγή των αρχικών σχεδιασμών για την ανέγερση διαφόρων ογκωδών κτιριακών συγκροτημάτων, ενώ κάποιες διαδρομές χρειάστηκε να μετατοπιστούν.
Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των προϊστορικών εγκαταστάσεων βρίσκεται δίπλα ή κάτω από την επιφάνεια των διαδρομών του γηπέδου γκολφ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την περιοχή της διαδρομής 16, όπου διαπιστώνεται ότι η κατοίκηση της 3ης χιλιετίας π.Χ. άρχιζε ήδη σε μια μεταβατική περίοδο από την ΠΕ Ι προς την ΠΕ ΙΙ εποχή, στον λεγόμενο ορίζοντα Ταλιότι, δηλαδή γύρω στα 2900/2800 π.Χ.
Αυτό μαρτυρούν τα ευρήματα ενός λάκκου στο ανατολικό τμήμα του οικισμού, ο οποίος περιείχε μεταξύ άλλων αρκετά ολόκληρα αγγεία της ΠΕ ΙΙ, καθώς και άφθονη πρώιμη κεραμική, η οποία πρέπει να αποδοθεί στην αναφερόμενη μεταβατική περίοδο από την ΠΕ Ι προς την ΠΕ ΙΙ ή ακόμη και στην ΠΕ Ι.
Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένου ότι δεν έχει έως σήμερα εντοπιστεί σε καμία θέση της Μεσσηνίας κεραμική της ΠΕ Ι ή της μεταβατικής ΠΕ Ι-ΙΙ περιόδου!

Μυκηναϊκός θολωτός τάφος

Στη διαδρομή 16 του γηπέδου γκολφ εξερευνήθηκε ένας μυκηναϊκός θολωτός τάφος, που αποκαλύφθηκε περίπου 15 μ. ανατολικά του τρίτου σημείου εκκίνησης της διαδρομής 16 (εικ. 11).
Πρόκειται για έναν πολύ πρώιμο θολωτό τάφο, με πολύ βραχύ στόμιο-διάδρομο και σφραγισμένη με αργούς λίθους είσοδο. Η χρήση του πρέπει να είχε αρχίσει –σύμφωνα με τα ευρήματα– στην ΥΕ Ι περίοδο, δηλαδή γύρω στα 1600/1550 π.Χ. (εικ. 12).
Το τοίχωμα του κυκλικού νεκρικού θαλάμου σώζεται ακόμα σε ύψος περίπου 1,20 μ., ενώ τα ανώτερα τμήματα της θόλου του τάφου είχαν καταρρεύσει και οι λίθοι της βρέθηκαν πεσμένοι στο εσωτερικό του. Αμέσως κάτω από το στρώμα με τους πεσμένους λίθους της θόλου, βρέθηκε το δάπεδο, πάνω στο οποίο είχαν εναποτεθεί τουλάχιστον έξι νεκροί.
Δυστυχώς και αυτός ο θολωτός τάφος ήταν συλημένος από την αρχαιότητα.
Η τάφρος, την οποία είχαν ανοίξει οι αρχαιοκάπηλοι, βρέθηκε στη δυτική πλευρά του τάφου.
Παρά τη σύλησή του ο τάφος απέδωσε μερικά πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, ανάμεσα στα οποία ως πολυτιμότερα κτερίσματα μπορούν να θεωρηθούν μια σφαιρική χάλκινη πυξίδα με πώμα και μια χάλκινη τριχολαβίδα. Κεραμική βρέθηκε ελάχιστη και το πιο σημαντικό εύρημα αυτού του είδους είναι ένα κύπελλο Βαφειού.
Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σκελετικό υλικό, που βρέθηκε μέσα στον τάφο (εικ. 13). Ήδη κατά τη διάρκεια των ανασκαφών είχαμε διαπιστώσει την ύπαρξη δύο κρανίων αλόγου ανάμεσα στα οστά ζώων. Το ένα κρανίο μάλιστα βρέθηκε τοποθετημένο πάνω στην κοιλιακή χώρα του ενός των νεκρών. Οι καθηγήτριες ανθρωπολογίας Lynne Schepartz του Πανεπιστημίου της Φλόριντα και Sari Miller-Antonio του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, οι οποίες μελετούν ήδη το ανθρωπολογικό υλικό, αναγνώρισαν ανάμεσα στα οστά ζώων και τμήματα οστών από πρόβατο, κατσίκι και ίσως και ελάφι. Φαίνεται πως υπήρξαν προσφορές προς τιμήν των νεκρών ή τοποθετήθηκαν κτερίσματα σε μορφή τροφής.
Η ανασκαφή του θολωτού τάφου ολοκληρώθηκε στις 12.05.2009. Για τον θολωτό τάφο προβλεπόταν η κατασκευή ενός μόνιμου στεγάστρου, το οποίο θα επέτρεπε στο μέλλον την πρόσβαση και την επίσκεψη του μνημείου. Με απόφαση του ΥΠΠΟΤ του 2011 και αυτό το μνημείο θα διατηρηθεί σε κατάχωση και δεν θα είναι πλέον ορατό.
Δρ Jörg Rambach
Αρχαιολόγος

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

TRAGANA -50.000QM (PHOTOS+VIDEO)


ΤΡΑΓΑΝΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ :    50.000qm
ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ  ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΠΡΟ 1923 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΑΓΑΝΑΣ< 800m
ΜΕΤΩΠΟ ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΔΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ,
ΤΡΑΓΑΝΑ-ΛΕΥΚΗ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ) :  280m
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 800 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ 30ΕΤΙΑΣ,40 ΛΕΜΟΝΙΕΣ
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ :  3.ΟΟΟ kgr

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΟ(ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ) ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΙΝΟ.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ


TRAGANA MESSINIAS

LAND AREA: 50.000qm  
INSIDE AREA , BEFORE 1923, VILLAGE TRAGANAS <800m 
 FRONT IN UNIQUE WAY THAT UNITES TWO DEPARTMENTS OF MUNICIPAL GARGALIANOI ,TRAGANA-LEFKI (MUNICIPAL ROAD): 280m

. 800 OLIVE TREES, 40 LEMON TREES

AVERAGE ANNUAL PRODUCTION: 3.OOO kgr extra virgin olive oil(bio)  

AMPHITHEATRIC (ANAVATHMIDES) with spectacular views of the Navarino bay.

POSSIBILITY OF SEGMENTATION


navarinoinvestment@gmail.com
tel         00306938648438