expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

nasdaq

Search in navarinoinvestment

auto slider

Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2018

26 December 1991-When U.S.S.R had fallen


On this day 26 December 1991, the once-mighty Soviet Union was formally dissolved. 

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

Ο πρόεδρος της Σερβίας ήταν ο πρώτος που είπε τα Σκόπια Βόρεια ΜακεδονίαΘέλω να ευχαριστήσω τον Έλληνα πρωθυπουργό και την Ελλάδα για την υποστήριξη στην εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας. 
Οι πολίτες τη Σερβίας θεωρούν την Ελλάδα σύμμαχο και φίλη χώρα τόσο στη πολιτική όσο και στην οικονομία και σε άλλα σημαντικά ζητήματα, αναφέρει ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε ανάρτησή του στο twitter μετά τη συνάντηση του με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Βελιγράδι . 

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Τιμές ρεκόρ για τη ταμπακιέρα του Καποδίστρια και το ρολόι του Σολωμού σε δημοπρασία τού οίκου Βέργος

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δημοπρασία Νεοελληνική Ζωγραφική, Φιλελληνικά και Ιστορικά Αντικείμενα του οίκου Βέργος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οίκου, ο συνολικός τζίρος των 1.110.971 ευρώ σε συνδυασμό με το ζωηρό ενδιαφέρον για τα περισσότερα έργα (ποσοστό πώλησης 78%) και την εμφάνιση πολλών νέων αγοραστών δίνουν ελπιδοφόρα μηνύματα για την πορεία της αγοράς τέχνης στην Ελλάδα. 

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Παγκόσμιο και Εθνικό Χρέος-Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε


Tρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018.Η ώρα είναι 18:48 και 40'' και παρακάτω μπορείτε να δείτε το παγκόσμιο χρέος τη δεδομένη χρονική στιγμή:

ηηηηηηηηηηηη
  • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΪ ΧΡΕΟΥΣ    $74,114,687,691,429

  • ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ    ΔΟΛΑΡΙΑ15,511,860


    από τη στιγμή που φτάσατε 3 λεπτά 15 δευτερόλεπτα πριν

Ιωάννης Γαβριήλ Εϋνάρδος-Ο άγνωστος φιλέλληνας συνιδρυτής της Εθνικής Τράπεζας

Το 1828 και με κεφάλαια του Εϋνάρδου, τα οποία διαχειριζόταν ο έμπιστος συνεργάτης του Γεώργιος Σταύρου, ιδρύεται η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, που επέζησε μόλις 6 χρόνια.
Διάδοχο σχήμα της υπήρξε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που λειτούργησε το 1842 και σήμερα είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Ο Εϋνάρδος υπήρξε από τους εμπνευστές της δημιουργίας της και ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρός της.

Η Ευρώπη θωρακίζει τις τράπεζες της-Non-performing loans: political agreement reached on capital requirements for banks' bad loans

The Council presidency and the European Parliament today agreed a new framework for dealing with banks' bad loans.
They reached a provisional political agreement on capital requirements applying to banks with non-performing loans (NPLs) on their balance sheets. The deal will now be submitted for endorsement by EU ambassadors.
The proposal, initially put forward by the Commission in March 2018, aims at creating a prudential framework for banks to deal with new NPLs and thus to reduce the risk of their accumulation in the future. In particular, it provides for requirements to set aside sufficient own resources when new loans become non-performing and creates appropriate incentives to address NPLs at an early stage.
"The EU made important progress in recent years to make banks' balance sheets more sustainable and to reduce stocks of existing non-performing loans. However, a comprehensive framework to prevent their accumulation in the future was missing so far. That's what we are delivering today thanks to the agreement reached with the European Parliament."
Hartwig Löger, minister for economic and financial affairs of Austria, which currently holds the presidency of the Council.
A bank loan is considered non-performing when more than 90 days pass without the borrower (a company or a physical person) paying or unlikely to be paying the agreed instalments or interest. When customers do not meet their agreed repayment arrangements, the bank must set aside more capital on the assumption that the loan will not be paid back. This increases the bank’s resilience to adverse shocks by facilitating private risk-sharing, while at the same time reducing the need for public intervention. In addition, addressing possible future NPLs is essential to strengthen the banking union. It preserves financial stability and encourages lending to create growth and jobs within the Union.
On the basis of a common definition of non-performing loans, the proposed new rules introduce a "prudential backstop", i.e. common minimum loss coverage for the amount of money banks need to set aside to cover losses caused by future loans that turn non-performing. In case a bank does not meet the applicable minimum level, deductions from banks' own funds would apply. 

Next steps

The agreement will be submitted for endorsement by EU ambassadors. Parliament and Council will then be called on to adopt the proposed regulation at first reading.


 GR/
 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18/12/2018 | ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: πολιτική συμφωνία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα επισφαλή δάνεια των τραπεζών


Η Προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν σήμερα για ένα νέο πλαίσιο αντιμετώπισης των επισφαλών δανείων των τραπεζών.

Συγκεκριμένα, κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που ισχύουν για τις τράπεζες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΛΑΧ) στους ισολογισμούς τους. Η συμφωνία θα υποβληθεί τώρα για έγκριση από πρεσβευτές της ΕΕ.

Η πρόταση, η οποία είχε αρχικά υποβληθεί από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2018, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τις τράπεζες για την αντιμετώπιση νέων ΜΑΔ και συνεπώς για τη μείωση του κινδύνου συσσώρευσης τους στο μέλλον. Συγκεκριμένα, προβλέπει απαιτήσεις για την ανεύρεση επαρκών ιδίων πόρων όταν τα νέα δάνεια καθίστανται ανεπαρκή και δημιουργεί κατάλληλα κίνητρα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε πρώιμο στάδιο.

"Η ΕΕ σημείωσε σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια για να καταστήσει τους ισολογισμούς των τραπεζών πιο βιώσιμοι και να μειώσει τα αποθέματα των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής λείπει ένα συνολικό πλαίσιο για την πρόληψη της συσσώρευσής τους. σήμερα χάρη στη συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. "
Ο κ. Hartwig Löger, Υπουργός Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Αυστρίας, ο οποίος σήμερα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου.

Ένα τραπεζικό δάνειο θεωρείται μη εξυπηρετούμενο όταν πέρασε πέραν των 90 ημερών χωρίς ο οφειλέτης (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) που πληρώνει ή είναι απίθανο να πληρώσει τις συμφωνηθείσες δόσεις ή τόκους. Όταν οι πελάτες δεν τηρούν τις συμφωνηθείσες συμφωνίες αποπληρωμής τους, η τράπεζα πρέπει να διαθέσει περισσότερα κεφάλαια με την υπόθεση ότι το δάνειο δεν θα επιστραφεί. Αυτό αυξάνει την ανθεκτικότητα της τράπεζας σε δυσμενείς διαταραχές διευκολύνοντας τον ιδιωτικό καταμερισμό κινδύνων, μειώνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για δημόσια παρέμβαση. Επιπλέον, η αντιμετώπιση ενδεχόμενων μελλοντικών μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της τραπεζικής ένωσης. Διατηρεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ενθαρρύνει τη χορήγηση δανείων για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας εντός της Ένωσης.

Με βάση έναν κοινό ορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι προτεινόμενοι νέοι κανόνες εισάγουν μια «προληπτική εγγύηση», δηλαδή μια κοινή ελάχιστη κάλυψη ζημιών για το ποσό χρημάτων που χρειάζονται οι τράπεζες για να καλύψουν τις ζημίες που προκαλούνται από μελλοντικά δάνεια που μετατρέπονται σε μη- την εκτέλεση. Σε περίπτωση που μια τράπεζα δεν πληροί το εφαρμοστέο ελάχιστο επίπεδο, θα εφαρμοστούν εκπτώσεις από τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών.
Επόμενα βήματα

Η συμφωνία θα υποβληθεί προς έγκριση από πρεσβευτές της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα κληθούν στη συνέχεια να εγκρίνουν τον προτεινόμενο κανονισμό σε πρώτη ανάγνωση.

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη-Ο Πολιτισμός ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης για τη Μεσσηνία

 Το πρόγραμμα και η πρόσκληση της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, στις 21 Δεκεμβρίου, στο ξενοδοχείο Elite City Resort, στην Καλαμάτα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο τίτλος της ημερίδας είναι «Ο Πολιτισμός ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης για τη Μεσσηνία» και είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό.

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Olive Oil Times-Η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου θα βυθιστεί τη σεζόν 2018-2019Οι προηγούμενες εκτιμήσεις είχαν προβλέψει ελαφρώς μεγαλύτερη μείωση, αλλά οι αριθμοί αυτοί έχουν αναθεωρηθεί από τη ΔΟΕ.

"Ενημερώσαμε τις εκτιμήσεις μας για το έτος συγκομιδής 2018/2019", δήλωσε στο περιοδικό Olive Oil Times ο Michele Bungaro, επικεφαλής του τμήματος Παρατηρητηρίου και Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΟΕ. "Τώρα προβλέπουμε μια παγκόσμια μείωση της τάξης του 5,5 τοις εκατό αντί για οκτώ τοις εκατό, [όπως υπολογίζαμε]."

Η πρώτη Τρόικα που ήρθε στην χώρα και επέβαλε τους όρους της
Πριν από την πτώχευση του 1893, το χρέος της χώρας είχε δεκαπλασιαστεί. Σε διάστημα 18 ετών σχηματίστηκαν 22 κυβερνήσεις.
 Η τρύπα στο κρατικό ταμείο ήταν πλέον εκτός ελέγχου και η χώρα ζητούσε νέα δάνεια για να πληρώσει τα παλιά. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα ήταν ο καλύτερος πελάτης. Δανειζόταν με τεράστια επιτόκια, που δεν υπήρχαν σε καμία πολιτισμένη αγορά της Ευρώπης. Μέσα σε 15 χρόνια, η χώρα πήρε εννιά δάνεια. Από τα 640 εκατομμύρια χρυσά γαλλικά φράγκα, στην Ελλάδα έφτασαν μόλις τα 465 εκατομμύρια.

Περίπου 200 εκατομμύρια φράγκα έφυγαν σε μεσάζοντες, εγγυήσεις και σε παλιές υποχρεώσεις προς τράπεζες. Οκτώ από αυτά τα δάνεια συνήφθηκαν από τις κυβερνήσεις Τρικούπη, που ονειρευόταν μια Ελλάδα σύγχρονη.
 Η διαπλοκή ήταν απαραίτητη προϋπόθεση και για να δανειστούμε και για να πτωχεύσουμε.
Στη χρεοκοπία συμμετείχαν κι Έλληνες μεγιστάνες, που έβγαλαν τεράστια κέρδη από την ελληνική δανειοδότηση. Κάποιοι απέκτησαν τότε παρατσούκλι. Ο λαός τους αποκαλούσε χρυσοκάνθαρους, δηλαδή παρασιτικά ερπετά, ντυμένα με χρυσό. Στην ουσία, ήταν οι μεσολαβητές, για να πάρει η Ελλάδα τα δάνεια. 

Τα golden boys της εποχής. Αυτοί που αμείβονταν υψηλά για να διαχειριστούν τα κονδύλια. Ακολούθησε η έκφραση λιμοκοντόρος. Τα πρώτα έντονα σημάδια της χρεοκοπίας ήρθαν από την Αργεντινή. Η μεγάλη αγγλική τράπεζα ΒΑΝΚS, η οποία είχε επενδύσει στο δημόσιο χρέος της Αργεντινής, πτώχευσε και μαζί της κατέρρευσε και η χώρα. Αυτό έχει ως συνέπεια και οι ομολογίες χωρών σαν την Ελλάδα, να γνωρίσουν πολύ σημαντική πτώση των τιμών τους. 
 Ο Τρικούπης, που είχε κερδίσει στις τελευταίες εκλογές, προχώρησε στην επιβολή νέων, πιο σκληρών μέτρων λιτότητας. Επέβαλε βαριά δίδακτρα στα δημόσια σχολεία και στα πανεπιστήμια, έβαλε φόρο ακόμη και στα ζώα που σφάζονται. Ο λαός αντέδρασε έντονα. Η μοναδική λύση ήταν να βρει κάποιο δάνειο, το οποίο θα του επέτρεπε να πληρώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Δεν μπορούσαν να πληρωθούν οι μισθοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι. 
Έπρεπε να βρεθούν χρήματα άμεσα. Η «τρόικα» της εποχής, που κατέφθασε, ήταν οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, που έστειλαν μια επιτροπή, να ελέγξει τα δημοσιονομικά μας. Επικεφαλής ήταν ο φιλέλληνας Άγγλος διπλωμάτης, Σερ Έντουαρντ Λο. Ο λόρδος συνέταξε ευνοϊκή έκθεση για να βοηθήσει τον Τρικούπη, στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι δεν ήταν πρόβλημα μισθών, αλλά πόρων. 

Οι ξένοι αποφάσισαν να μας δανειοδοτήσουν με 3.500.000 στερλίνες. Άλλωστε, η Ελλάδα ήταν η καλύτερη επένδυση για τα λεφτά τους. Οι όροι του δανεισμού ήταν εξευτελιστικοί και οι ξένοι δεν ήθελαν να γίνει η καθιερωμένη συζήτηση κι έγκριση από τη βουλή. Ήξεραν ότι ίσως η αντιπολίτευση του Θεόδωρου Δηλιγιάννη δεν θα το ενέκρινε και απαιτούσαν βασιλικό διάταγμα.
 Το σωτήριο δάνειο εξαρτιόταν από τον βασιλιά Γεώργιο, ο οποίος έπρεπε απλώς να υπογράψει. Παρά την κόντρα τους, ο Τρικούπης ήταν ιδιαίτερα ανεκτικός απέναντί του. Ειδικά όταν οι εφημερίδες κατηγορούσαν τον Γεώργιο ότι ταξίδευε στο εξωτερικό για να συνευρεθεί με τη διάσημη ηθοποιό Σάρα Μπερνάρ. 
Ο βασιλιάς όμως, πρώτα κερδοσκόπησε στο χρηματιστήριο με τα ελληνικά χρεόγραφα και μετά ενημέρωσε τον Τρικούπη για την άρνησή του, που σήμαινε οικονομική καταδίκη της Ελλάδας.
 Η εφημερίδα Ακρόπολις, σχολιάζοντας τη στάση του βασιλιά και των τραπεζιτών που συνεργάζονταν μαζί του, έγραψε ένα σχόλιο, που η ιστορία επιβεβαίωσε: «Αφού δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν έναν άνδρα, θεώρησαν καλύτερο να καταστρέψουν ένα έθνος». 
Στις 10 Δεκεμβρίου του 1893, ο Τρικούπης πήγαινε στη Βουλή για ανακοινώσει την πτώχευση της Ελλάδας....

 Πηγή

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Το Στέμμα του Μυρσινοχωρίου-World'sOldest CrownΕίναι το παλαιότερο γνωστό στέμμα που έχει βρεθεί στην Ευρώπη και είναι χωρίς αμφιβολία ο «παππούς» εκείνου που φορά ακόμη και σήμερα η βασίλισσα Ελισάβετ. Τριάντα επτά αιώνες μετά τη γέννησή του και 29 χρόνια μετά την περιπετειώδη ανάδυσή του από τα έγκατα της μεσσηνιακής γης, το χάλκινο αυτό στέμμα με το χρυσό αστέρι στην κορυφή και την ασημένια διακόσμηση παρουσιάζεται για πρώτη φορά ενώπιον κοινού και μάλιστα κάνει διεθνές ντεμπούτο,καθώς αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εκθέματα της μεγαλύτερης και πλέον φιλόδοξης έκθεσης που έχει οργανωθεί εκτός Ελλάδος για τον μυκηναϊκό πολιτισμό και φιλοξενείται στο Κρατικό Μουσείο της Βάδης στην Καρλσρούη της Γερμανίας υπό τον τίτλο «Μυκήνες: ο μυθικός κόσμος του Αγαμέμνονα».

Το "Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου" ανοίγει τις πύλες του στα Φιλιατρά Μεσσηνίας (Photos)


Το "Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου" ανοίγει τις πύλες του στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.

Ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος γεννήθηκε σε ένα χωριό τής Μεσσηνίας το 1897 και πέθανε στην Κυπαρισσία το 1985. Πολέμησε σε όλη τη διάρκεια τής Μικρασιατικής Εκστρατείας και. μετά την καταστροφή μετανάστευσε το 1923 λαθραία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί παρακολούθησε μαθήματα φωτογραφίας, ζωγραφικής και κινηματογράφου. 
Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1930 και άνοιξε φωτογραφείο στα Φιλιατρά, όπου και έζησε την υπόλοιπη ζωή του, ενώ το 1947 άνοιξε και δεύτερο στην Κυπαρισσία, από το 1964 έκλεισε το φωτογραφείο και συνέχισε να ασχολείται σε προσωπικό επίπεδο με τη φωτογραφία.
Η φωτογραφική δουλειά του περιλαμβάνει κυρίως πορτρέτα σε στούντιο, πορτρέτα και σκηνές σε ανοιχτούς χώρους, αλλά και πολλά επίκαιρα στιγμιότυπα τής εποχής του, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον.
Εκείνο όμως που τον καθιστά σημαντικό σαν φωτογράφο είναι η καλλιτεχνική ποιότητα τής δουλειάς του, η οποία ξεπερνάει κατά πολύ το επίπεδο ενός επαγγελματία φωτογράφου της επαρχίας.

Πηγή 
Στροφάδες Νήσοι

   

Οι Στροφάδες ή αλλιώς Στροφάδια, όπως αποκαλούνται συνήθως, βρίσκονται εικοσιεπτά χιλιόμετρα νότια από το ακρωτήριο Γεράκι της Ζακύνθου και στην ίδια περίπου αποσταση από την Πρώτη και ανήκουν διοικητικά στο Δήμο Ζακυνθίων. Τα νησιά που τις αποτελούν είναι δύο και έχουν συνολική έκταση 2,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η Σταμφάνη είναι το μεγαλύτερο και το νοτιότερο νησί των Στροφάδων. Είναι ένα σχετικά επίπεδο και αρκετά εύφορο νησί. Η δεύτερη και μικρότερη νησίδα Άρπυια βρίσκεται βορειότερα και χωρίζεται από τη Σταμφάνη με επικίνδυνα αβαθή που περιλαμβάνουν σκοπέλους και υφάλους.

Στη Σταμφάνη ξεχωρίζει το κτίσμα της μονής του Σωτήρος, γνωστή και ως Καστρομονάστηρο από το μεγάλο τείχος της ύψους 25 μ. Χτίστηκε τον 13ο αιώνα και σ' αυτή βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Διονυσίου. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει εργασίες αποκατάστασης της μονής.

Στις βόρειες, ανεμόπληκτες ακτές του Mεγάλου Στροφαδιού κυριαρχεί χαμηλή έρπουσα θαμνώδης βλάστηση από σχίνα.
Στη ψηλότερο σημείο του νησιού υπάρχει φάρος που έχει εμβέλεια 18 μίλια. Παλαιότερα ο φάρος είχε 5 φαροφύλακες που έμεναν στο μικρό σπιτάκι δίπλα. Ο φάρος αυτός κατασκευάστηκε το 1829 από τους Άγγλους. Το ύψος του πύργου είναι 11 μέτρα και το εστιακό του ύψος είναι 39 μέτρα. Βρίσκεται στο μεγάλο Στροφάδι ή Σταμφάνη. Ο φάρος εντάχθηκε στο ελληνικό φαρικό δίκτυο το 1863 με την προσάρτηση των Επτανήσων.

Το δεύτερο και βορειότερο νησί λέγεται Άρπυια, είναι επίσης σχεδόν επίπεδο και εύφορο και χωρίζεται από τη Σταμφάνη με επικίνδυνα αβαθή, αφού οι δύο νησίδες συνδέονται μεταξύ τους με έναν ύφαλο ισθμό. Οι Στροφάδες έγιναν γνωστές για την ομορφιά τους, την πλούσια βλάστηση και επειδή είναι πέρασμα για πάνω από χίλια είδη αποδημητικών πουλιών - για αυτό το λόγο είναι μέρος του Θαλάσσιου πάρκου Ζακύνθου.

Στο παρελθόν αυτά τα νησιά τα θεωρούσαν τα πιο εύφορα στην Ελλάδα, μιας και το γλυκο νερό ήταν άφθονο, υπάρχουν ακόμα κήποι με φρούτα και λαχανικά ενώ παλαιότερα οι κήποι που υπήρχαν κάλυπταν τις ανάγκες των εκατό μοναχών που ζούσαν εκεί, στο καστρομονάστηρο που υπάρχει στη Σταμφάνη και για το οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω. Σήμερα, εκτός από την πλούσια άγρια βλάστηση που καλύπτει τα νησιά, υπάρχουν ακόμη οπωροφόρα δέντρα (πορτοκαλιές, λεμονιές, συκιές) και τα είδη φυτών και λουλουδιών που απαντώνται ξεπερνούν τα διακόσια πενήντα. Το χώμα εκεί είναι σκούρο, σχεδόν μαύρο, σχετικά στραγγερό και πλούσιο. Στα νησιά υπάρχουν και αρκετοί αιωνόβιοι κέδροι, που σχηματίζουν και ένα πυκνό δάσος.


Νήσος Άρπυια

Γεωλογικά, οι Στροφάδες μοιάζουν με τη Ζάκυνθο. Τα αποδημητικά πουλιά την άνοιξη ανεβαίνοντας σε δροσερότερα μέρη, ξεκουράζονται σε τούτα τα νησιά για να πέσουν αμέσως θύματα του ανθρώπου. Χαρακτηριστικά, ο αυστριακός αρχιδούκας Σαλβατόρ το 1902 σε κάποιο ταξίδι του ανακάλυψε τις Στροφάδες και περιγράφει τον τρόπο που οι πολλοί καλόγεροι τότε πυροβολούσαν και κατέβαζαν δέκα-δέκα τα πουλιά, για να τα καθαρίσουν και να τα παστώσουν και αργότερα να τα προωθήσουν στην αγορά της Ζακύνθου. Οι Στροφάδες νήσοι κρύβουν επίσης παλαιοντολογικό πλούτο και επειδή ποτέ δεν υπήρξαν ενωμένες με την ηπειρωτική Ελλάδα ή άλλα νησιά, χαρακτηρίζονται σαν «ωκεανικές». Οι ακτές των Στροφάδων αν και θεωρούνται άξενες με μεγάλα βάθη, έχουν χαρακτηριστεί ως τόπος προστασίας της θαλάσσιας χελώνας του είδους Καρέτα-καρέτα.
Η Αργώ
Η ιστορία των νήσων είναι πλούσια και ξεκινά από τους αρχαίους χρόνους. Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν τις νήσους "Πλωτές" γιατί πραγματικά δίνουν την εντύπωση ότι επιπλέουν πάνω στο νερό λόγω του επίπεδου σχήματος τους. Η ελληνική μυθολογία μας μιλά για τις Στροφάδες στο μύθο της Αργοναυτικής εκστρατείας. Οι γιοι του Βορέα (θεού του βορείου ανέμου) και της Ωρείθυιας, Ζήτης και Κάλαϊς ήταν ονομαστοί για την ικανότητά τους να διασχίζουν με μεγάλες ταχύτητες τους αιθέρες, καθώς ήταν κι αυτοί φτερωτοί όπως και ο πατέρας τους.
Οι δύο αδελφοί πήραν μέρος στην Αργοναυτική Εκστρατεία, σε αναζήτηση του Χρυσόμαλλου Δέρατος. Κατά τον μύθο, ο Φινέας ήταν ένας μάντης και βασιλιάς στην περιοχή του Βοσπόρου, ή στη Σαλμυδησσό της Θράκης και ήταν σύζυγος της αδελφής του Ζήτη και του Κάλαϊ, της Κλεοπάτρας. Είχε τιμωρηθεί με τύφλωση από τον Δία επειδή απεκάλυπτε τις προθέσεις του θεού στους ανθρώπους. Σαν να μην έφθανε αυτό, ο Δίας του έστειλε τις Άρπυιες, πέντε πουλιά με κεφάλι γυναίκας, που του άρπαζαν την τροφή ή τη λέρωναν με τις κουτσουλιές τους, ώστε ο Φινέας να είναι πάντα πεινασμένος.
Ο Φινέας αντιμετωπίζει τις Άρπυιες.
Οι Αργοναύτες πέρασαν από το μέρος εκείνο και σταμάτησαν για να τον συμβουλευθούν ώστε να τους αποκαλύψει πληροφορίες για το ταξίδι τους. Ο Ζήτης και ο Κάλαϊς αποφάσισαν να κηνυγήσουν τις Άρπυιες για να απαλλάξουν το Φινέα από την παρουσία τους. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης τους από τους Βορεάδες, μία από τις Άρπυιες, η Αελλώ, βρήκε καταφύγιο στις Πλωτές, και οι γιοι του Βορέα έστριψαν πάνω από τα νησιά για να επιστρέψουν αφού δεν την εντόπισαν. Έτσι προέκυψε το όνομα "Στροφάδες" που από τότε αποδίδεται στα νησιά. Τελικώς, τα αδέλφια τα κατάφεραν και ο Φινέας, από ευγνωμοσύνη αποκάλυψε στους Αργοναύτες πως να περάσουν μέσα από τις Συμπληγάδες για να μπορέσουν να συνεχίσουν στην αποστολή τους.

National Geographic-The Best Photos of 2018

 

 Take a look at these photos. Energy, pain, happiness, rage, and incredible beauty!
Navarinoinvestment invites you to look at the best National Geographic pictures of 2018.
The No9 is Navarinoinvestment's No1...

 

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Κλαύδιος Πτολεμαίος-Ο δημιουργός του GOOGLE EARTH του αρχαίου κόσμουΑρτέμιδα Σκούταρη

Θα σας παρουσιάσω τον Κλαύδιο Πτολεμαίο μέσα από την χαρτο- γραφία του, αλλά από μιά άλλη σκοπιά: Αυτή τού επιστήμονα τής Γεωγραφίας, τού επιστήμονα, που ανταποκρίνεται στις επιταγές μιάς νέας εποχής, τού επιστήμονα, που κατά μία έννοια, τετραγωνίζει τον κύκλο.

Το 2013, έγιναν 234 θαλάσσιες πειρατείες. Όταν ο σομαλός πειρατής μέσα στον κόλπο τού Άντεν εντοπίζει με το δάκτυλo τη λεία του πάνω στο GPS, δέν ξέρει, ότι ο Κλαύδιος Πτολεμαίος είναι αυτός, που τον βοήθησε.


Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος δέν έχει καμμία σχέση με τη δυναστεία των Πτολεμαίων τής Αιγύπτου. Είναι ένας έλληνας, που έζησε στη Αλεξάνδρεια τον 2ο αιώνα μ.Χ. και ασχολήθηκε με τα Μαθηματικά, την Οπτική, την Ακουστική, την Αστρονομία και την Γεωγραφία.

Δύο είναι τα γνωστότερα έργα του: η «Μεγίστη Μαθηματική Σύνταξις», γνωστή και ως «Αλμαγέστη», που εκθέτει αστρονομικές παρατηρήσεις και η «Γεωγραφική Υφήγησις», με την οποία θα ασχοληθούμε εμείς σήμερα.

Προκειμένου να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την συμβολή τού Πτολεμαίου στην Επιστήμη και στην Γεωγραφία ειδικότερα, ας ρίξουμε πρώτα μιά ματιά στο πώς απεικονίζεται η Γη μέχρι τον Πτολεμαίο.

Φυσικά, οι χάρτες, που φαίνονται δεξιά, είναι πολύ μεταγενέστερες αναπαραστάσεις, μιάς και δέν σώζεται κανένας χάρτης πριν από τον 10ο αιώνα.

Οι χάρτες αυτοί, τού Ερατοσθένη, τού Ποσειδώνιου και τού Διονύσιου τού Περιηγητή σχεδιάστηκαν βάσει των πληροφοριών, που έχουμε για το έργο τους.

Δημήτρης Καφαντάρης-O αναβαθμισμένος ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση (video)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2018

O ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,
μέσα από συνεδριάσεις του διοικητικού της συμβουλίου, συνέδρια και διαβουλεύσεις με
τα όργανα της Αυτοδιοίκησης, έχει διαμορφώσει συγκεκριμένη πρόταση για τη
Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η αναθεώρηση πρέπει να είναι συναινετική, καινοτόμος και
προσανατολισμένη στην κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, επειδή βρισκόμαστε
σε μία χρονική περίοδο, που τα κοινωνικά δικαιώματα είναι υπό πίεση, τόσο σε ευρωπαϊκό
όσο και σε διεθνές επίπεδo.Η πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση επέφερε σημαντικές αλλαγές στο

θεσμό, μετά τη τροποποίηση του άρθρου 102 του Συντάγματος.

Επίσης :