expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

nasdaq

Search in navarinoinvestment

auto slider

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

Οι αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στους Δήμους


Εντός δύο μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων της,η νέα δημοτική αρχή πρέπει να εκλέξει "Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης".

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των Υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός 30 ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

Υποστηρίζεται διοικητικά από τις Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή.

Κατά την εξέταση καταγγελιών, μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των Υπηρεσιών του Δήμου, «υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».

Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο Συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις Υπηρεσίες του Δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.

Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως Ανεξάρτητης Αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και Αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

Ο Συμπαραστάτης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται «στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου για τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής κατά τις διατάξεις του αρ.217 του Κώδικα Δήμων», εντός 30 ημερών από την υποβολή της.

Επιπλέον, μπορεί να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικήςδιοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ` ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του υποβάλλονται στο Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου.

Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών Υπηρεσιών.

2 σχόλια :