expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

nasdaq

Search in navarinoinvestment

auto slider

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

Η Καταστροφή του Μυκηναϊκού Παλατιού του Νέστορα στην Πύλο και η Κλιματική Αλλαγή


Η μεταβολή της κλιματικής αλλαγής από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και η καταστροφή του Μυκηναϊκού Παλατιού του Νέστορα στην Πύλο

Martin Finné, Karin Holmgren, Chuan-Chou Shen,  Hsun-Ming Hu,  Meighan Boyd, Sharon Stocker

Αυτό το έγγραφο προσφέρει νέα δεδομένα οξυγόνου και ισοτόπων άνθρακα υψηλής ανάλυσης από το Σταλαμίτη S1 από το σπήλαιο Μαύρη Τρύπα στη ΝΔ Πελοπόννησο. Τα στοιχεία μας παρέχουν το κλίμα για την καταστροφή του κοντινού Μυκηναϊκού Παλατιού του Νέστορα στην Πύλο
κατά τη μετάβαση από την Υστεροελλαδική (LH) ΙΙΙΒ σε LH IIIC, ~ 3150-3130 χρόνια πριν (πριν από το 1950 π.Χ.). επόμενη περίοδο.
Το S1 χρονολογείται από 24 ημερομηνίες U-Th με μέση ακρίβεια ± 26 έτη (2σ), παρέχοντας ένα από τα πιο ισχυρά παλαιοκλιματικά αρχεία από την ανατολική Μεσόγειο για το τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (LBA). Το ρεκόρ δ18O δείχνει γενικά πιο υγρές συνθήκες όταν καταστράφηκε το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο, αλλά μια σύντομη περίοδος ξηρότερων περίπου 3.200 ετών BP μπορεί να είχε διαταράξει το μυκηναϊκό γεωργικό σύστημα που τότε ήταν πιθανό να λειτουργούσε κοντά στο όριο. Η σταδιακή ανάπτυξη της ξηρασίας μετά από 3150 έτη BP, δηλαδή μετά από την καταστροφή, πιθανώς μείωσε τις αποδόσεις των καλλιεργειών και συνέβαλε στη διάβρωση της βάσης για την επανέναρξη μιας κεντρικής αρχής και του ίδιου του Παλατιού.

Η επίδραση του κλίματος στον μυκηναϊκό κόσμο και η καταστροφή του ανακτόρου του Νέστορα στην Πύλο μπορεί για πρώτη φορά να αξιολογηθεί μέσω της έρευνας ενός τοπικού ρεκόρ δ18Ο υψηλής ανάλυσης που είναι το πιο ακριβές παλαιοχριστιανικό ρεκόρ από την ανατολική Μεσόγειο για το τέλος του LBA. Το αρχείο Mavri Trypa δ18O δείχνει ελάχιστα ή καθόλου σαφή τεκμήρια για ξηρότερες συνθήκες όταν το παλάτι στην Πύλο καταστρέφεται ~ 3150-3130 έτη BP, κατά τη μετάβαση από LH IIIB σε LH IIIC. Ενώ τα νέα στοιχεία παλαιοκλίματος από την ελληνική ηπειρωτική χώρα δεν υποστηρίζουν έναν σαφή χρονολογικό συγχρονισμό μεταξύ της καταστροφής του Μυκηναϊκού Παλατιού στην Πύλο και των ξηρότερων συνθηκών, όπως προτάθηκε προηγουμένως, προσφέρει μια εικόνα των δυσκολιών που υπήρχαν αρκετές δεκαετίες πριν από την κατάρρευση το ανακτορικό σύστημα. Υπάρχουν ενδείξεις για μια ξηρή φάση που εκτείνεται για περίπου δύο δεκαετίες γύρω στις 3200 ± 30 έτη BP, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σταθερά στην περίοδο LH IIIB, δηλαδή πριν από την καταστροφή του παλατιού. Είναι προφανές ότι το κεντρικό διοικητικό σύστημα στην Πύλο κατάφερε να επιβιώσει από την περίοδο της ξηρασίας, παρόλο που τα στοιχεία δείχνουν ότι άρχισαν να εμφανίζονται ρωγμές κατά την περίοδο που προηγήθηκε της καταστροφής του παλατιού. Αυτή η περίοδος ξηρασίας ήταν ελαφριά σε σύγκριση με ό, τι θα έφθανε 100 χρόνια αργότερα, τόσο από την άποψη του μεγέθους όσο και της διάρκειας, αλλά παρόλα αυτά θα ήταν αισθητή στην οικονομία του κυρίαρχου γεωργικού παλατιού. Με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι ακριβείς λόγοι για την καταστροφή πρέπει να αναζητηθούν πέρα ​​από τις κλιματικές εξηγήσεις, αν και η επίδραση του κλίματος πρέπει να θεωρηθεί ως ένας παράγοντας που συμβάλλει. Μετά την καταστροφή του Μυκηναϊκού ανακτόρου στην Πύλο, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι κλιματικές συνθήκες έγιναν προοδευτικά πιο άγονες κατά την περίοδο LH IIIC και η έντονη ξηρασία είναι εμφανής στο τέλος της LBA και στην Πρωτογεωμετρική περίοδο πριν από τον σταλαγμίτη Μαύρη Τήπα σταμάτησε να αναπτύσσεται στα 2953 ± 63 έτη BP. Προτείνουμε αυτήν την σαφή τάση προς ξηρότερες συνθήκες που προκάλεσαν μειωμένη γεωργική παραγωγή, παρεμποδίζοντας την αποκατάσταση μιας κεντρικής εξουσίας ή τη δημιουργία νέων κοινωνικών ελίτ. Εντούτοις, η μικρή γεωργία επιβίωσης εξακολουθεί να υφίσταται στην περιοχή. Για πρώτη φορά υπάρχουν ενδείξεις ότι το κλίμα μπορεί να αποτελεί έναν μηχανισμό πίσω από τη διαδικασία που οδήγησε στην αποτυχία του μυκηναϊκού τρόπου ζωής στην Πύλο και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η ανάπτυξη της ξηρασίας μετά την καταστροφή του ανακτόρου κατέστησε δύσκολη για τις κοινωνικές ελίτ να αναμορφωθεί και να αποκατασταθεί το ανακτορικό σύστημα. Δεν μπορεί κανείς, όμως, να αποδώσει την κατάρρευση του μυκηναϊκού τρόπου ζωής σε ένα μοναδικό μονολιθικό αιτία ή γεγονός. Αντ 'αυτού, πρέπει να αναζητήσουμε μια σειρά από παράγοντες που συνέβαλαν στην αδυναμία της ελίτ της παλάτιας να ανασυγκροτήσει την πολιτική, οικονομική και κοινωνική οργάνωση που υπήρχε στο τέλος του LH IIIB. Η αλλαγή του κλίματος είναι σίγουρα ένα κρίσιμο στοιχείο στην εξίσωση.
Παραπομπή: Finné M, Holmgren K, Shen C-C, Hu H-M, Boyd M, Stocker S (2017)

Εκδότης: John P. Hart, Πολιτειακό Μουσείο της Νέας Υόρκης, ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου