expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

nasdaq

Search in navarinoinvestment

auto slider

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

Kήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Πύλου, των Τ.Κ. Μεθώνης και Φοινικούντας της Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης και της Τ.Κ. Κορώνης της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
   Αθήνα    16 - 10  - 2018 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ            Αρ. Πρωτ.: 7584 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ευαγγελιστρίας 2 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 105.63-ΑΘΗΝΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Βλάχου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2131510976 FAX:                2131510935 e-mail:            EVlahou@gscp.gr  ΠΡΟΣ:    ΚΟΙΝ:   Περιφέρεια Πελοποννήσου α) Γραφείο κ. Περιφερειάρχη β) Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας 
Έχοντας υπόψη: 1) Τα άρθρα 2, 3, 8 του Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002)» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει 2) Τα άρθρα 186, παρ. ΙΙ περίπτωση Θ΄ εδάφιο 5 και 282 παρ.1, περίπτωση α΄ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει 3) Το άρθρο 110 του Ν.4249/2014  «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73/Α΄/2014) 4) Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003). 5) Το Π.Δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α΄/2004) 6) Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) 7) Το ΠΔ 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 159/Α/2018)  8) Την 5874/2018 Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών.» (ΦΕΚ 448/Υ.Ο.Δ.Δ./2018) 9) Το υπ. αρ. 2300/29-03-2016 έγγραφό μας «Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (ΑΔΑ: ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ) 10) Το υπ. αρ. 258877/1564/01-10-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου 11) Τo υπ. αρ. 13546/01-10-2018 έγγραφο του Δήμου Πύλου Νέστορος 12) Το υπ. αρ. 7133/03-10-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 13) Τo υπ. αρ. 14388/16-10-2018 έγγραφο του Δήμου Πύλου Νέστορος    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ   
την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Πύλου, των Τ.Κ. Μεθώνης και Φοινικούντας της Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης και της Τ.Κ. Κορώνης της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης, του Δήμου Πύλου Νέστορος, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 28 και 29-09-2018 στις παραπάνω περιοχές και προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις, κλπ.
 


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και 28-12-2018. Μετά το πέρας του καθορισθέντος  χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
   
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΦΥΛΛΗΣ     
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  α) Γραφείο κ.  Συντονιστή  β) Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 2. Περιφέρεια Πελοποννήσου Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας  3. Δήμο Πύλου Νέστορος Γραφείο κ. Δημάρχου  
Εσωτερική Διανομή α) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας β) ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ γ) Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου