expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

nasdaq

Search in navarinoinvestment

auto slider

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Απόφαση Ανάθεσης για Έργο που έχει ήδη γίνει στον δήμο Τριφυλίας!


Για έργα που λέγεται ότι έχουν γίνει και πληρώνονται χωρίς να πιστοποιείται ότι, πράγματι, έχουν γίνει, έχουμε ακούσει (και) στην Τριφυλία. Για έργο που έχει ήδη γίνει, να λαμβάνεται απόφαση ανάθεσής του πέντε – μπορεί και περισσότερους – μήνες αφότου έχει εκτελεστεί, μάθαμε ότι συνέβη – κι αυτό στην Τριφυλία – μετά την προχθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας.

Χθες το πρωί αναρτήθηκε στη Δι@υγεια, με ΑΔΑ: 6ΔΗΡΩΗΕ-ΣΓ9, η υπ’ αριθ. 105/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας με θέμα «Απευθείας ανάθεση του έργου “Προστατευτικά στηθαία εισόδου Κυπαρισσίας”». Στο απόσπασμα από το Πρακτικό 24/24-05-2017 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας αναφέρεται: «Η πρόεδρος, εισάγοντας το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από την Επιτροπή την έγκριση της συζήτησής του ως του κατεπείγοντος, καθώς χρήζει η άμεση υλοποίηση του έργου. Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος και στη συνέχεια η πρόεδρος είπε: Ο Δήμος μας πρέπει να προβεί στην υλοποίηση του έργου “Προστατευτικά στηθαία εισόδου Κυπαρισσίας”. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μάς απέστειλε την από 03-05-2017 Τεχνική Περιγραφή του έργου εισηγούμενη την απευθείας ανάθεσή του. Ο προυπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7.250,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), θα βαρύνει τον Κ.Α.30.7323.036 του προϋπολογισμού του Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2017 και πρόκειται για την κατασκευή προστατευτικών μεταλλικών στηθαίων επί της Ε.Ο. Πύργου – Μεθώνης, στο ύψος της εισόδου της πόλης, όπου κατασκευάσθηκε νέο πεζοδρόμιο, στην ανατολική πλευρά της οδού, από τη διασταύρωση προς Ραυτόπουλο έως τον οικισμό των Μυραίικων. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία εκτέλεσης δημοσίων έργων και τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87 (περί μικρών έργων – εργασιών συντήρησης, ποσού κάτω από 5.869,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ). Ως εκ τούτου, πρέπει να αποφασίσουμε την απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο ανάδοχο με τους αντίστοιχους όρους ανάθεσης. Με την αριθ. 77/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής προβήκαμε στην έγκριση πραγματοποίησης της εν λόγω δαπάνης και στην ψήφιση της διάθεσης της σχετικής πίστωσης, ενώ υπάρχει και βεβαίωση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α. 485/9007/16-05-2017 (ΑΔΑ 62ΕΩΩΗΕ-05Α).
Θέτω υπόψη σας όλα τα παραπάνω και προτείνω όπως εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση του προαναφερόμενου έργου στην εταιρεία “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΚΟΡΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της κας προέδρου, την από 03-05-2017 Τεχνική Περιγραφή του έργου “Προστατευτικά στηθαία εισόδου Κυπαρισσίας”, την αριθ.77/2017 απόφαση Οικον. Επιτροπής, τη με α/α.485/9007/16-05-2017 (ΑΔΑ 62ΕΩΩΗΕ-05Α) δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87, το νόμο Ν. 4412/2016, το άρθ. 209 του Ν.3463/2006 και το άρθ. 72 του Ν.3852/2010, έπειτα από συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ: Α. Αναθέτει την εκτέλεση του έργου “Προστατευτικά στηθαία εισόδου Κυπαρισσίας”, συνολικής δαπάνης 7.250,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), στην εταιρεία “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΚΟΡΔΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” (ΑΦΜ 093860769). Β. Εξουσιοδοτεί το δήμαρχο όπως υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται, προκειμένου να υλοποιηθεί το προαναφερθέν έργο».
Για το συγκεκριμένο έργο, ωστόσο, αψευδής μάρτυς είναι ο φωτογραφικός φακός του δημάρχου Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελα, και η ανάρτηση στο facebook της ολοκλήρωσης του έργου του πεζοδρομίου, με προστατευτικά στηθαία, μπάρες, κιγκλιδώματα – όπως θέλετε πείτε τα – από το Δεκέμβριο του 2016. Ο κ. Κατσίβελας, συγκεκριμένα στις 26 Δεκεμβρίου, «ανέβασε» 15 φωτογραφίες, στις οποίες φαίνονται το πεζοδρόμιο και οι μπάρες (προστατευτικά στηθαία), τονίζοντας: «Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του πεζοδρομίου στην είσοδο της Κυπαρισσίας»!

Του Ηλία Γιαννόπουλου

Πηγή:
Θάρρος
posted from Bloggeroid

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου