expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

nasdaq

Search in navarinoinvestment

auto slider

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Navarinoinvestment TV-7ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις: «Πιστωτικά Ιδρύματα: Νομικές & Θεσμικές Όψεις»

Παρακολουθήστε αύριο ζωντανά μέσα από τη navarinoinvestment's tv platform 
το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις: «Πιστωτικά Ιδρύματα: Νομικές & Θεσμικές Όψεις»

Ξεκινάει:
Παρασκευή 25 Μάρτίου 2016
(17:00 Ώρα Ελλάδας)

Τελειώνει:
Σάββατο 26 Μάρτίου 2016
(21:00 Ώρα Ελλάδας)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
17:00-18:00: Προσέλευση – Εγγραφές
18:00 – 18:30: Έναρξη Συνεδρίου – Χαιρετισμοί
Έναρξη Συνεδρίου: Δημήτρης Αναστασόπουλος, Πρόεδρος E.E.N.e-Θέμις, Σύμβουλος ΔΣΑ
Χαιρετισμοί:
Νικόλας Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος Αθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ.Καβάλας
18:30 -20:30: Συνεδρία: Επίκαιρα Ζητήματα στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα
Προεδρεύων: Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής Δ.Π.Θ., Τμήμα Νομικής, Τομέας Δικαίου Των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου
Γεώργιος Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Θέμα: «Η αναγκαστική εκτέλεση για ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με βάση το νόμο 4335/2015»
Πόπη Καλαμπούκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΙ ΑΜΘ
Θέμα: Ο χαρακτηρισμός και η προστασία του πελάτη πιστωτικού ιδρύματος
Ρήγας Γ. Γιοβαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Θέμα:  «Προστασία δανειολήπτη σε αλλοδαπό νόμισμα. Νεότερες εξελίξεις»
Γεώργιος Δέλλιος, Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Θέμα: Το εύρος της έννοιας του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές μετά την ΟλΑΠ 13/2015
Δημήτριος Βολιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τμ. Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
Θέμα: «Η θεωρία των συμβολαίων. Μια στρατηγική θεώρηση»
20:30-21:00: Ειδική διάλεξη
Χρήστος Γκόρτσος, Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θέμα: Τα επτά θεμελιώδη στοιχεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου
21:00: Δεξίωση

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
09:00 – 09:30: Προσέλευση – εγγραφές
09:30 – 10-50: Συνεδρία: Σύγχρονα ζητήματα λειτουργίας και εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος
Προεδρεύων: Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Δικηγόρος, Υπ, Δ.Ν., Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Εκπρόσωπος Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) στη Θεσσαλονίκη
Ευγενία Αλεξανδροπούλου,  Καθηγήτρια, τ. Αναπληρώτρια Πρύτανη, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ερευνητική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής
Θέμα: Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον τραπεζικό χώρο με έμφαση στην Τειρεσίας Α.Ε.
Μαρία Μυλώση, Δρ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, DESS, Δικηγόρος,
Eρευνητική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέλος
της Ε.Ε.Ν. e-Θέμις
Θέμα: Το θεσμικό πλαίσιο του συστήματος μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών
Ελπίδα Βασιλειάδου Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, LLM, PhDc
Θέμα: Οι κεφαλαιακοί περιορισμοί (capital controls) ως μέσο εξυγίανσης των τραπεζών
Αλέξανδρος Ν. Ρόκας, Δρ. Νομικής – Δικηγόρος, Εντεταλμένος Διδασκαλίας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Θέμα: Μέθοδοι αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας Πιστωτικών Ιδρυμάτων
10:50 – 11:00: διάλειμμα
11:00- 12:20: Συνεδρία: Νομικά ζητήματα χειρισμού εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δανείων
Προεδρεύων: Λάμπρος Κοτσίρης, Ομότιμος Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου , Τμ. Νομικής ΑΠΘ, Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδημίας Αθηνών
Ζαφείρης Τσολακίδης Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Θέμα: Μεταβίβαση [από πιστωτικά ιδρύματα] απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου.
Θέμα: Αδικαιολόγητος πλουτισμός στις τραπεζικές συμβάσεις
Χριστίνα Κ. Λιβαδά, Λέκτορας, Νομική Σχολή Αθηνών, Δικηγόρος
Θέμα: Το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα στεγαστικά δάνεια
Αριστέα Σινανιώτη – Μαρούδη,  Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πειραιώς
Θέμα: Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν.4224/2013)
12:20-12:40: coffee break
12:40 – 14:20: Συνεδρία: Νομικά ζητήματα της κεφαλαιαγοράς
Προεδρεύων: Ελίζα Αλεξανδρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου, Τμ. Νομικής ΑΠΘ
Γεώργιος Κ. Λέκκας,  Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Θέμα: Η κατάρτιση και η ρευστοποίηση συμφωνιών χρηματοοικονομικής ασφάλειας επί άϋλων τίτλων
Νικόλαος Ι. Ελευθεριάδης, Δικηγόρος, Dr. iur. (LMU München), Επίκουρος καθηγητής εμπορικού δικαίου Νομικής Σχολής Α.Π.Θ
Θέμα: Η προστασία του επενδυτή ως καταναλωτή, ιδίως στις συμβάσεις παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου
Άλκης Μίρκος, ΔρΝ, MSc (LSE), LLM (UCL), Δικηγόρος, Δικηγορικό Γραφείο Μ&Π Μπερνίτσα
Θέμα: Χειραγώγηση της οργανωμένης αγοράς: η αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου
Ιωάννης Χ. Κάπος , Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μ.Δ.Ε. Αστικού Δικαίου, MSc Banking and Financial Law
Θέμα: Οίκοι Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας. Θεσμικό πλαίσιο και Αστική Ευθύνη
Μαρίνα Στέφου, Δικηγόρος, Επιστημονική συνεργάτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Διδάκτωρ Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου
Θέμα: Η οικοδόμηση ενός ανθεκτικότερου χρηματοπιστωτικού συστήματος και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την Ένωση Κεφαλαιαγορών
14:20 – 16:30: διάλειμμα
16:30 – 18:30: Συνεδρία: Χρηματοδότηση & Σύγχρονες Μορφές Οικονομικής Ανάπτυξης
Προεδρεύων: Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Δημοσιογράφος
Έφη Τζίβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
Θέμα: Συνεταιριστικές τράπεζες και οικονομική κρίση
Αθανάσιος Στ. Κουλορίδας, Λέκτορας Δικαίου Εταιριών και Κεφαλαιαγοράς, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαχειριστής εταίρος Athens Business Lawyers
Θέμα: Η μικροχρηματοδότηση πλήθους (crowdfunding). Νομικά και κανονιστικά ζητήματα στην Ελλάδα
Νέλλη Τζάκου, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας.
Θέμα: «Πρόγραμμα Crowdfunding – Act4Greece».
Ανδρέας Σ. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος Αθηνών, Master of European Law, (Europa-Institut, Saarbruecken), Cofounder του Δικηγορικού Γραφείου ΗLF / Cofounder του startup Douleutaras.gr
Θέμα: Μια εισαγωγή στις κυριότερες μορφές χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων (startups) και στις νομικές τους ιδιαιτερότητες
Ζωή Γιαννοπούλου, Δικηγόρος, Δ.Ν, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών  ΥΔΔΑ, ΙΚΔΘ
Θέμα: Διαμεσολάβηση: Πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης
Άννα Εμ. Πλεύρη, Δικηγόρος, Δ.Ν., Λέκτορας Ιδιωτικού Δικαίου Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Εκπαιδευμένη Διαμεσολαβήτρια (ADRg, ΙΚΔΘ)
Θέμα: Σκέψεις για την εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης στις υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών
18:30 – 18:40: coffee break
18:40 – 21:00: Συνεδρία: Η προστασία στο τραπεζικό σύστημα και τις συναλλαγές
Προεδρεύουσα: Ευγενία Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτρια, τ. Αναπληρώτρια Πρύτανη, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ερευνητική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής
Μέρος Α’
Θεόδωρος Παπακυριάκου, Δικηγόρος, Επ. Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.
Θέμα: Η ποινική προστασία των Τραπεζών στο ελληνικό δίκαιο
Νικόλαος Χατζηνικολάου, Δρ Νομικής, Δικηγόρος
Θέμα: Εισαγωγή στο «τραπεζικό» ποινικό δίκαιο
Λάμπρος Σ. Αδάμος, Δικηγόρος, D.E.S.S.,LL.M., Συνεργάτης στη Δικηγορική Εταιρία ΜΩΡΑΤΗΣ – ΠΑΣΣΑΣ, Μέλος ΔΣ ΕΑΝΔΑ
Θέμα: Η αναθεώρηση – διεύρυνση του ρυθμιστικού πλαισίου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Μέρος Β’
Στυλιανός Μπίος, Πρωτοδίκης Θεσσαλονίκης, LL.M. Online Banking
Θέμα: Το νομοθετικό πλαίσιο της ηλεκτρονικής τραπεζικής
Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών Επιστημών, Πρόεδρος ΕΕΝ e-Θέμις, Σύμβουλος ΔΣΑ
Θέμα: Ποινική προστασία των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών
Χρυσή Χρυσοχού,  Δικηγόρος, LL.M. Δίκαιο Διαδικτύου και Τηλεπικοινωνιών, μέλος Ε.Ε.Ν.e-Θέμις και Συντακτικής Ομάδας Informationlaw.ethemis.gr
Θέμα: Ασφάλεια ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών: Κρυπτογραφία και ηλεκτρονική υπογραφή
Κώστας Βούλγαρης, Financial Lines Manager, AIG
Θέμα: Ευθύνες Στελεχών στις σύγχρονες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους
Λήξη Συνεδρίο

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου